Studiecirkel ska öka kunskapen på arbetsplatsen


2021-11-29

- Vi har en möjlighet att tillsammans skapa en bra arbetsplats. Ewa Glimhed ritar en massa fyrkanter på vita tavlan som symboliserar lag, avtal och lokalt kollektivavtal och vänder sig till gruppen och förklarar. Det handlar om kollektivavtalet ett avtal som ska bära ända ut på arbetsplatsen.

Personal inom hemtjänst får kunskap om kollektivavtalrt
Personal inom hemtjänsten fick studiecirkel på betald arbetstid
Foto: Kommunal

Medlemmarna var trötta på situationen på arbetsplatsen. På ett år hade de haft sex olika chefer, det var stökigt och otrivsamt. Dessutom hade arbetsgivaren Malmö stad gjort en omorganisation och slagit samman olika arbetsgrupper. Personalen var slutkörd och med en känsla av övergivenhet när företrädare för Kommunal sektion Malmö vård och omsorg kom till arbetsplatsen för att prata med medlemmar och chefer.

- Vi landade i tre boxar, en som handlade om brukare med utmanande beteende, en om arbetsmiljö där vi upptäckte stora brister när det gäller anmälan om arbetsskador och tillbud och bristande rutiner för riskbedömningar och så box tre där vi såg att kunskapen om lagar och avtal var låg, både hos arbetsgivare och medlemmar, sammanfattar Ewa Glimhed.

På vinst och förlust föreslog hon att medlemmarna, på betald arbetstid, skulle få gå en studiecirkel för att lära sig om vad det egentligen står i kollektivavtalet. Förslaget gick hem hos enhetschefen och nu har sektion Malmö vård och omsorg två grupper igång som betar av avtalet med dess rättigheter och skyldigheter. Det finns planer på fler.

- Ni ska inte förflytta er på er rast. Plocka fram de dokument som finns och sök stöd i dem, förklarar Ewa.

Emine är en av deltagarna i kursen. Hon är övertygad om att det kommer att bli bättre när hon och kollegorna får mer kunskap om vad som egentligen gäller. Och hennes kollega Omar menar att ökad kunskap ger andra möjligheter att föra en dialog med arbetsgivaren.

- Vi satt fast och kom ingen vart, säger Karin som jobbat länge i hemtjänsten och som inte tvekade att anmäla sig till studiecirkeln.

- Ok, hur gör ni när ni kollar er lönespecifikation, frågar Ewa Glimhed.

Frågan möts med kompakt tystnad. Det är lite si och så med det där.

- Och förskjuten arbetstid. Hur hanteras den på er arbetsplats?

Kunskap ger insikter som ger möjligheter att påverka. Ewa Glimhed fortsätter att skriva på tavlan. Den här gången procentsatser och regler för hur ersättning för förskjuten arbetstid ska fungera.

- Kollektivavtalet är ett handslag mellan två parter och det ska bära ända ut till arbetsplatsen.

Dela sidan