Strejk avblåst - Kommunal tecknar nytt avtal med Visita


Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och ett nytt kollektivavtal kommer att tecknas med arbetsgivarorganisationen Visita. Avtalet innehåller lönehöjningar i nivå med märket.

Malin och Johan
Foto: Kommunal

Den 6 september varslade Kommunal om strejk efter att förhandlingarna med Visita strandat. Kommunal krävde att det nya avtalet skulle innehålla en låglönesatsning, som är en del av industrimärket.

Idag säger Kommunal och Visita ja till medlarnas bud och varslet om stridsåtgärder dras därför tillbaka. 

 Jag är glad att proffsen i välfärden nu får den låglönesatsning vi krävt och som är en central del i industriavtalet. Vi kan konstatera att det bud vi har fått från medlarna innebär rejäla höjningar av alla sex minimilöner som regleras i avtalet. I Sverige ska vi inte ha fattiga arbetare, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Totalt ökar varje minimilön med 2450 kr under avtalsperioden. År ett ökar de med 1350 kr och år två ökar de med 1100 kr.

Den generella potten blir år ett 1036 kr och år två 895 kr.

OB, ersättningar och tillägg ökar med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Även semesterperioden görs om. Den ska nu starta den första juni och sträcker sig till den sista augusti. Avtalet innebär också att ett skriftlighetskrav införs från och med 2025.

Avtalen gäller i två år med start 1 september 2023.

  Efter långa förhandlingar har vi nu ett avtal som innehåller ordentliga låglönesatsningar i enlighet med industrimärket. Vi har kunnat enats om högre höjningar av minimilönerna, vilket ger alla som nyanställs bättre förutsättningar att kunna leva på sin lön, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar