Skånska valledare om demokrati och delaktighet


2021-05-06

Det har stor betydelse vem som är arbetsgivare i Svenska kyrkan och ytterst är det en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Med det ställningstagandet tar Helen Persson och Sofie Bang uppdragen som valledare i Kommunal avdelning Skåne. I höst är det kyrkoval.

Helen Persson från Kristianstad och Sofie Bang från Malmö har fått uppdraget att leda Kommunal Skånes valarbete inför det stundande kyrkovalet. Helen är fackligpolitisk samordnare och arbetsmarknadssamordnare på sektionen i Kristianstad, hon är undersköterska i äldreomsorgen och har flera politiska uppdrag för socialdemokraterna i kommunen. Hon sitter i kommunfullmäktige och är vice ordförande i nämnden för miljö och hälsa.

- Jag brinner för frågor om klimat, hälsa, jämställdhet och arbetsmarknad, säger Helen Persson.

Sofie Bang är ny i politiken och försöker hitta sin plats där hon kan arbeta med frågor om arbetsmiljö. I Kommunal är Sofie arbetsplatsombud, skyddsombud och fackligpolitisk samordnare i sektion Malmö vård och omsorg.

- Jag tackade ja till uppdraget för att det är en stor utmaning och för att jag tycker att det är viktigt att medlemmarna i Kommunal röstar i kyrkovalet, säger Sofie Bang och får medhåll av Helen. Engagemanget är viktigt.

Kommunal har cirka 6 700 medlemmar som är anställda av Svenska kyrkan runt om i landet. För dem är det viktigt vilka som styr och som har ansvar för deras arbetsmiljö, för kollektivavtalet och för schysta arbetsvillkor. Men det handlar också om alla människors lika värde, om solidaritet och om en öppen folkkyrka.

- Det tar mig hårt att vi fortfarande 2021 måste kämpa för och handskas med frågan om till exempel samkönade äktenskap, säger Sofie

Kommunal avdelning Skåne samarbetar med socialdemokraterna. Varför gör vi det?

- Det är socialdemokraterna som står oss närmst i grundvärderingarna och det var facket som en gång startade partiet, säger Helen.

- Vi är ett arbetarparti och socialdemokratin är det parti som driver Kommunals frågor, säger Sofie.

Den 19 september är det dags. Då får alla som är 16 år och medlem i Svenska kyrkan lägga sin röst. Kyrkovalet 2017 var ett bra val för socialdemokraterna i Skåne. Årets val ska bli ännu bättre om Helen och Sofie får bestämma.

- Vi vill göra ett bättre resultat, engagera väljare och entusiasmera medlemmarna i Kommunal att gå och rösta. Kyrkovalet är lika viktigt som valen till riksdag, region och kommun, säger Helen.

De närmsta månaderna fram till valet står de inför utmaningen att jobba med en valrörelse i tider med pandemi. De beprövade besöken på arbetsplatser runt om i Skåne måste ersättas med digitala möten och samlingar.

- Vi har ett stort fokus på arbetsmiljö, säger Sofie, och vi jobbar för en öppen tolerant och demokratisk kyrka.

Men kyrka och politik – hör det ihop?

- Samhället bygger på politiska beslut. Förr, långt tillbaka i tiden, var det prästen som bestämde och det var kanske inte det bästa, säger Helen.

- Nu tar vi fighten för att fler ska gå och rösta och för att vi ska driva frågor som är viktiga för medlemmarna i Kommunal, inom kyrkan och på alla andra arbetsplatser.

Dela sidan