Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

"Alla andra hämtar tidigt"

2011-03-07
Hälften av alla föräldrar känner sig pressade att hämta tidigt på förskolan. Nästan en tredjedel uppger att de inte kan jobba heltid på grund av öppettiderna inom barnomsorgen. - Om utvecklingen fortsätter är det ett hot mot ett jämställt föräldraskap och arbetsliv, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Kommunals undersökning visar att öppettiderna varierar mycket mellan olika förskolor. Vanligast är att förskolorna öppnar mellan klockan sex och sju på morgonen. Ungefär var femte förskola öppnar först efter klockan sju.

När det gäller stängningstider är det vanligaste att förskolan stänger mellan halv sex och sex på kvällen, men fler än var femte förskola stänger före halv sex. Det är ovanligt att förskolor har öppet efter klockan sex, endast var tionde förskola har det.

- Det är tydligt i rapporten att lagens krav om att barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier inte följs, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Undersökningen visar också att:

  • För 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.
  • Förskolans öppettider motsvarar inte förälderns behov för var femte förälder bland Kommunals medlemmar.
  • 67 procent av föräldrarna har inte blivit tillfrågade om vilka behov de har av öppettider på förskolan.
  • Hälften av föräldrarna känner press att hämta tidigt från barnomsorg. Den främsta förklaringen, som varannan förälder som känner press anger, är att många andra barn blir hämtade tidigt.
  • Personaltätheten i förskolan är betydligt lägre idag än i början av 1990-talet – nästan ett barn till per årsarbetare. Från i snitt 4,4 barn per årsarbetare 1990 till 5,3 idag.

Värdet av barnomsorg i Sverige
Målsättningarna för den svenska barnomsorgen är höga. Den ska ge barn omsorg och stimulera deras utveckling, göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och stärka grundläggande värderingar som ger en demokratisk grund för samhället.

Kommunal värnar dessa målsättningar. Vi anser att barnomsorgen ska vara lärande och trygg samt ge omsorg och service. Den ska fungera för barnen, för föräldrarna och som samhällsfunktion. Bra och subventionerade förskolor är en grundsten för jämställdhet och kvinnors möjlighet att försörja sig.

Kommunals undersökning visar att den svenska barnomsorgen inte fullt ut lever upp till idealet om att vara både utvecklande för barnen och ett medel för att möjliggöra föräldrarnas yrkesarbete. Det är tydligt att lagens krav om att barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier inte följs.

Risker för jämställdheten
Regeringens förskolepolitik har två spår – valfrihetsspåret med vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng och lärandespåret med arbetet med att stärka förskolans pedagogiska uppdrag.

Valfrihetsspåret är uppenbart ett hot mot jämställdheten. Från att samhället i fyrtio års tid har stött en utveckling mot att båda föräldrarna arbetar och där båda har en egen inkomst, ger nu samhället även stöd till familjer där en förälder arbetar och en är hemma. Vårdnadsbidraget kan även bidra till en norm om att barn bör vara hemma med en förälder så mycket som möjligt.

Även lärandespåret kan vara ett hot mot jämställdheten om det, i kombination med låg bemanning och stora barngrupper, leder till minskade öppettider och en koncentration av den kvalitativa verksamheten till några timmar varje dag. Risken är att förskolan blir allt mer skola, under några timmar om dagen, och att omsorgsuppdraget glöms bort.

Kommunals krav

  • Öppettider i förskolan som motsvarar föräldrarnas behov.
  • God bemanning i förskolan, så att förskolorna kan fullfölja sitt uppdrag att ge lärande, trygghet, omsorg och service. För detta behövs både barnskötare och förskollärare, och både kvinnor och män.
  • Utökad barnomsorg med verksamhet kvällar, nätter och helger.
  • Ge alla barn tillgång till förskolan – även barn till föräldrar som tar emot försörjningsstöd.