Sektionens insats har förbättrat arbetsmiljön på Hallands sjukhus


2017-08-23

Städpersonalen har fått utökade arbetsuppgifter på Hallands sjukhus. ’’Konceptet är toppen att vårdare vårdar och servicepersonal ger service, men genomförandet har varit respektlöst. Arbetsgivaren har inte alls lyssnat på personalen’’ säger Maritta Karlsson, som arbetar med vårdnära service.

Städpersonalen på Hallands sjukhus arbetar nu med vårdnära service vilket betyder att de ska fortsätta att städa, men att de också ska utföra serviceuppgifter som underlättar för undersköterskorna som exempelvis att packa upp tvätt, sköta matvagnar med mera.
Hallands sjukhus finns i Halmstad, Kungsbacka och i Varberg. Under vintern infördes vårdnära service på en avdelning och under våren har övriga avdelningar i Varberg och Halmstad börjat arbeta på detta sätt.

Kaos på sjukhuset

-När den stora gruppen medarbetare gick in i det vårdnära arbetet hade utbildningen dragits ned och därefter har personal inte fått någon utbildning alls om vad detta innebär, säger Denice Heimer och Jonas Elmblad från Kommunals sektion region Halmstad.

Följden blev kaos. För städpersonalen som ska ägna sig åt service på förmiddagen blir det stressigt att hinna med alla hemgångar. Blir det många patienter som ska hem betyder det många sängar att bädda rent och toaletter som måste städas. 

- Idén med vårdnära service är bra, men upplägget hur det infördes och avsaknaden av prioriteringar har inte varit bra. Folk har mått dåligt och det har inneburit höga sjuktal, säger Denice Heimer.

- Personalen har fått dåligt med information. Förändringarna har genomförts utan någon dialog med dem som ska utföra uppgifterna, säger Jonas Elmblad.

Svårt att hinna med städningen

Maritta Karlsson, Ajhure Dogani och Åsa Ingvarsson har alla arbetat länge med städningen på sjukhuset.

- Det anställdes 45 nya personer till serviceenheten (som är uppdelad på Varberg och Halmstad). Fyra personer skulle utbilda de nya samtidigt som vi skulle göra vårt jobb, vilket betydde att all upplärning rann ut i sanden, säger Åsa Ingvarsson.

Med så många nya anställda saknades det skåp, städvagnar, datorer och det blev trångt i matsalen.

- De senaste månaderna har alla fått äta och springa fortare för att hinna med sina jobb. Arbetsgivaren kan inte låta det fortsätta så här. Det går inte att arbeta på det här viset, säger Maritta Karlsson.

- Det är svårt att hinna med städningen och vi får höra att serviceuppgifterna är viktigast och att vi fick absolut inte får be vårdpersonalen om hjälp, säger Åsa Ingvarsson.

Ajhure Dogani är arbetsplatsombud och har även saknat en arbetsbeskrivning.

Anmälan ledde till bättre samarbete

Den senaste tiden har dock något hänt. Kommunals skyddsombud hörde av sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan enligt paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen som ger skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas.

Sjukhuset har därför fått besök av arbetsmiljöverket, som ännu inte har kommit med något besked om åtgärder.

- Nu har samarbetet med arbetsgivaren förändrats. Vi har haft bra möten och de har insett allvaret. Det är stor skillnad idag. Arbetsgrupper ska sättas ihop och det handlar inte längre om enbart vackra ord utan nu finns det en plan på hur det ska bli bra, säger Jonas Elmblad.

- Arbetsgivaren missade att alla måste vara delaktiga – du kan förflytta berg om personalen är med, säger Denice Heimer.

Lärdomar från denna process som Jonas Elmblad och Denice Heimer vill dela med sig till andra fackligt aktiva är:

  • Ställ tidigt högre krav på arbetsgivaren.
  • Gör en bra risk- och konsekvensanalys. Arbetsgivaren gjorde en så övergripande att den var helt värdelös.
  • Tidsplaner måste följas och utvärderas.
  • Vem är ansvarig? Ett namn och titel.
  • Prioriteringar måste göras. Personalen måste vara delaktig, få information och utbildning.

Dela sidan