Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Sektionen i Svalöv tar kamp för arbetsmiljön

Sektionen i Svalöv tar kamp för arbetsmiljön
Från dialog till motpart. Sektionen i Svalöv tar kamp för arbetsmiljön
Foto: Monica Brundin Danielsson
2018-11-29
Höga sjuktal, dålig arbetsmiljö, bristande löneutveckling och så gott som ingen kompetensutveckling. Så ser situationen ut för 546 anställda inom vård och omsorg i Svalövs kommun. En utredning, gjord i dialog mellan fack och arbetsgivare, föreslog förändringar. Men när förslaget kom till kommunstyrelsen tog det stopp. Nu ska ärendet upp igen den 3 december. - Vi blev så besvikna och eftersom vi var så kollossalt eniga så blev vi väldigt förvånade, säger Karin Sjunnesson, Kommunals ordförande i Svalöv.

Kommunal i Svalöv har i flera år drivit frågan om arbetsmiljön för medlemmarna inom vård och omsorg. Enheten har haft för få chefer vilket resulterat i dålig löneutveckling, små möjligheter till utveckling och höga sjuktal. Efter lång kamp begärde politikerna en utredning och de kommunala nämnderna tillsammans med facken Kommunal och Vision har i dialog med varandra tagit fram ett förslag som skulle skapa större förutsättningar både för personal och brukare. En av lösningarna är att tillsätta fler chefer. 
-    I dag har enhetscheferna alldeles för många medarbetare vilket gör att de inte orkar se alla medarbetare. Det sker ingen utveckling och ingen blir sedd. Man är bara ett nummer på ett papper, säger Cecilia Hallberg Berndtsson, sektionsföreträdare i Svalöv.
Den 12 november togs förslaget upp i kommunstyrelsen. Att det skulle bli stopp där kom som en total överraskning. 
- Vi har varit i dialog med arbetsgivaren men om förslaget inte går igenom blir vi motpart och kommer att arbeta med utgångspunkt i arbetsmiljölagen för att värna Kommunals medlemmar. Vi kan komma att begära åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, säger Karin Sjunnesson.