För Bea är rollen som ombud ett viktigt samverkansarbete med arbetsgivaren


2021-05-18

På förskolans dag, den 20 maj, lyfter vi våra ovärderliga barnskötare och det fackliga arbetet inom förskolans värld, genom en intervju med ombudet Beatrice Sandgren.

Beatrice, eller Bea som hon kallas, arbetar som barnskötare på Vallda Backa förskola i Kungsbacka kommun. Hon är arbetsplatsombud och skyddsombud på sin arbetsplats, och tycker att det är jätteviktigt att kunna påverka och göra skillnad.

Bea arbetar som barnskötare och är fackligt engagerad
Foto: Kommunal

Det är viktigt att vår röst blir hörd varje gång det sker förändringar, så att det inte bara blir arbetsgivarens perspektiv som lyfts fram.

Så säger Bea om varför hon valt att vara tacka ja till att vara ombud på sin arbetsplats. Vikten av att kunna göra skillnad är avgörande för Bea när det gäller det fackliga arbetet. Kanske är det också därför hon valts av övriga skyddsombud i kommunen att företräda dem i Kungsbackas förvaltnings-
samverkansgrupp. Hennes engagemang för sina kollegor lyser igenom i varje mening när vi pratar på telefon, och det märks att hon är trygg i sin roll.

Tiden räcker sällan till

Vilka är de största och viktigaste fackliga frågorna inom förskolan, enligt dig?

"Arbetsmiljön är det absolut viktigaste. Det handlar till exempel om barngruppernas storlek. Vi har inte alltid samma bild som politikerna av vad som är bäst ur arbetsmiljöhänsyn.

Många av de problem som vi sett under lång tid kom upp till ytan i och med enkäten Förskola i förändring, som Kommunal skickade ut tillsammans med Lärarförbundet. Resultatet visade bland annat att medarbetarna inte alltid kan ta ut sina raster, att man har dåligt med planeringstid för att kunna följa läroplanen, och att det är mycket ensamarbete. Det leder i sin tur till en ständig samvetsstress, eftersom man ofta känner att man inte hinner se det enskilda barnet."

Tanken är god, men det fungerar inte lika bra i verkligheten.

Hur ser barngruppernas storlek ut ur arbetsmiljöhänsyn?

"Politikerna i Kungsbacka har bestämt att vi ska ha mindre grupper större delen av dagen, vilket i praktiken innebär att de ordinarie avdelningarna delas upp i grupper om max 15 barn på två pedagoger. Tanken är god, men det fungerar inte lika bra i verkligheten. Om alla är på plats så är det inga problem, men om någon är på möte, vabbar eller är sjuk, så kan man stå där ensam. Alternativt kommer det in en okänd vikarie. Det är väldigt sårbart."

Hur ser drömscenariot ut när det gäller barngruppernas storlek?

"För oss som arbetar med femåringar så vore tre pedagoger på 15-16 barn perfekt. Grupper med yngre barn behöver givetvis vara mycket mindre om det ska fungera så bra som möjligt."

Tillbud gav resultat

Hur har arbetet som ombud sett ut och påverkats under pandemin?

"Vi har arbetat väldigt mycket med riskbedömningar på varje enskild skola och förskola, då den generella riskbedömningen som gjordes på cental nivå var tvungen att brytas ner. Det arbetet har krävt både tid och kraft. Sedan hade vi ett vikariestopp i kommunen i våras, vilket gjorde att läget blev otroligt ansträngt. Tillgängliga vikarier skulle stå till förfogande för vården. Men sedan visade det sig att de inte användes, så både förskolorna och vikarierna drabbades hårt. Vikarierna gick utan jobb, och vi hade för lite personal i verksamheterna. Så jag uppmanade alla ombud att skriva tillbud varje gång de var kort om personal. Och det resulterade faktiskt i att vikariestoppet hävdes.

Sedan har frågan om skyddsutrustning så klart ständigt varit på tapeten. Till slut - jag tror att det var innan jul någon gång - så fick vi så kallade akutkit till alla förskolor. Kit som ska användas vid misstänkt smitta. I övrigt står inte arbetsgivaren för någon skyddsutrustning över huvud taget."

Vad tycker du om det, med tanke på att ni arbetar nära hela tiden?

"Ja, det är ju självklart dåligt. Vi anser att vi aldrig kan hålla avstånd. Men arbetsgivaren är orubblig och hävdar att de följer gällande riktlinjerna till punkt och pricka. Dock får vi lov att ha med och använda egen skyddsutrustning, om vi vill."

Ett gemensamt arbete

Hur tycker du att arbetsgivaren har skött sitt ansvar för arbetsmiljön överlag under pandemin?

"Det har tagit alldeles för lång tid att komma dit där vi är i dag, men nu emot slutet så har det äntligen blivit bra.

Vi ombud har ibland fått vara drivande för att få till de där förändingarna som behövs för att trygga arbetsmijlön, vilket inte är optimalt. Men jag ser å andra sidan rollen som ombud som ett samverkansarbete med arbetsgivaren. Det är ett gemensamt arbete vi gör."

Även om jag är ombud, så är jag även medarbetare.

Vilken är den största utmaningen för dig som ombud?

"Det är viktigt för mig att vara rättvis och att se alla medarbetare. Jag vill att de ska känna att jag arbetar för dem. Jag hoppas att jag kan förmedla det, men är inte säker på att det alltid framgår. Ser de allt jag gör? Har jag deras förtroende? Man är ju ombud hela tiden. Man gör lite här och lite där, men mycket av arbetet är osynligt.

Jag försöker vara övertydlig ibland med vilken roll jag har just nu, så att säga. För även om jag är ombud så är jag även medarbetare. På ett APT är jag till exempel inte där i egenskap av ombud, utan som medarbetare. Så jag försöker faktiskt vara övertydlig inför chef och kollegor med vilken 'hatt' jag har på mig just nu. Som ombud är det inte alltid min egen åsikt jag framför. Ofta hamnar man på en position som ombud för att man är duktig på att prata för sig själv och andra, och för att man driver saker, så det är viktigt att skilja på rollerna.

Grundbemanningen en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Vilken har varit din största fackliga framgång under åren du varit ombud?

"Det är definitivt hävningen av vikariestoppet som vi fick till i våras, i och med alla tillbud som skrevs. Det var så otroligt viktigt, för det var verkligen jättetufft förra våren."

Vad hoppas du på att kunna påverka/förändra som ombud framöver?

"Jag brinner för arbetsmijön överlag. Den är så bred. Men om jag ska välja en sak, så vore det att lyckas öka grundbemanningen, så att verksamheterna inte blir lika sårbara, med exempelvis okända vikarier. Att minska barngrupperna, och samtidigt behålla pedagogantalet, skulle påverka arbetsmiljön väldigt mycket.

Hur firar ni förskolans dag på Vallda Backa förskola?

"Vi firar med ett traditionsenligt springlopp för barnen som vi kallar Vallda Backa-loppet. Barnen får göra sin egna nummerlappar och tillverka diplom. Det tycker de är roligt."

Dela sidan