Relationsskapande arbetsplatsbesök skapar förtroende


2020-06-10

Det viktigaste är att skapa relationer. Det säger Gunilla Lindström facklig företrädare för sektion Sydost i Simrishamn. Här håller man i och fortsätter besöka arbetsplatser trots coronapandemi. Besöken sker utomhus.

Arbetsplats besök på kyrkogården i Simrishamn
Lina Dahlberg och Gunilla Lindström från sektion sydost Simrishamn möter kyrkogårdsvaktmästarna Christer Martinsson, Mikael Larsson och Gustaf Johansson
Foto: Monica Brundin Danielsson

Det är tidig morgon på Fabriksgatan i Simrishamn. Gunilla Lindström och värvarsamordnare Lina Dahlberg förbereder dagens två arbetsplatsbesök. Det första hos kyrkogårdsvaktmästarna på S:t Clemens kyrkogård och det andra på äldreboendet Villa Joneberg. De packar kollektivavtal, broschyrer om hur en bli arbetsplatsombud och skyddsombud och information om medlemsförsäkringar. Ett bord ska med och en roll-up med Kommunals logga. Det ska synas vem det är som kommer på besök.

- Vi har flera syften med våra besök. Dels att vi behöver lära känna arbetsplatserna och lyssna på medlemmarna. Men vi vill också att fler ska gå med i Kommunal så att vi kan bli ännu starkare tillsammans, säger Gunilla.

Gunilla, Lina och de andra företrädarna på expeditionen i Simrishamn kände tidigt i coronapandemin att de behövde tänka om. Framförallt kände de att de mer än någonsin behövde synas ute på arbetsplatserna och stärka relationerna med medlemmar och framtida medlemmar.

Det handlar mycket om att skapa relationer och förtroende. Vi måste visa ett ansikte, det betyder mycket, säger Gunilla.

Företrädarna i Simrishamn fokuserar sina besök på kollektivavtalet, hur viktigt det är, och hur viktigt det är att vara många när nya avtal ska tecknas. Och så pratar de gärna om hur allt hänger samman i den svenska modellen och att den behöver värnas.

- Det är många som inte vet hur allt hänger ihop, säger Lina Dahlberg.

I den uppgjorda planen finns arbetsplats varje vecka. Dagens startar på S:t Clemens kyrkogård i Simrishamn. Här har kyrkogårdsvaktmästarna Christer Martinsson, Gustaf Johansson och Mikael Larsson rast i solskenet. Bara Christer har helårsanställning, de andra arbetar på säsong, lång säsong, men ändå med nästan fyra månaders arbetslöshet på vinterhalvåret.

- Vi hade gärna jobbar året runt, säger Gustaf och Mikael som båda jobbat länge på kyrkogården och trivs på jobbet.

- Vi försöker göra så mycket som möjligt i egen regi för att säsongen för mina kollegor ska bli så lång som möjligt, berättar Christer.

- Så tidigt i våras målade vi själva inne i kapellet istället för att leja ut jobbet.

Kyrkogårdsvaktmästarna uppskattar besöket från Gunilla och Lina och de tar tacksamt emot den senaste versionen av det kollektivavtal som styr deras arbete och villkor. Exemplaret som ligger inne i fikarummet är från 2002 och en del har förändrats sen dess.

Dela sidan