Podden Förhandlarna: Sammanfattning av Kommunals kongress 2022


2022-06-10

Under kongressen spelade avtalssekreterare Johan Ingelskog och chefsjurist Malin Sjunnebo in ett podcastavsnitt där de dyker ner i det de tyckte var de viktigaste besluten.

Bild på Malin Sjunnebo och Johan Ingelskog.
Foto: Kommunal

Vi går mot sänkt medlemsavgift

Kongressen utredde en utredning om medlemsavgiften - den ska reda ut hur vi kan förändra dagens avgiftssystem och på sikt sänka avgiften. Enligt medlemsundersökningar tycker de flesta att Kommunal har för hög medlemsavgift.

- Det känns bra att avgiftsutredningen är gedigen. Men det är inte klart med alla detaljer hur det ska gå till. säger Malin Sjunnebo i podcasten. 

Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka

Det blev en stor diskussion om förkortad arbetstid. 

- Kongressen fattade beslutet eftersom det är så slimmat och man orkar inte jobba heltid 40 timmar i veckan, som är arbetstidslagens mått, säger Johan Ingelskog. 

Beslutet blev att vi ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Det här var en del av en arbetstidsrapport, som kongressen i övrigt godkände, med den här förändringen. 

Utredning om tandvårdsförsäkring

Kommunal ska utreda möjligheten till en försäkringslösning för tandvård. Den ska inte ingå i medlemsförsäkringen utan som en tilläggsförsäkring. Vi har liknande upplägg idag hos Folksam för sjuk- och efterlevandeförsäkring samt barnförsäkring. Nu ska vi undersöka om vi kan göra en liknande försäkringslösning som vi kan erbjuda medlemmarna att teckna.

- Det har blivit svindyrt att gå till tandläkaren. Det ska inte vara en klassfråga, säger Malin.

Politiskt sett vill Kommunal framöver att tandvård ska ingå i normala sjukförsäkringen med högkostnadsskydd. Fram tills dess tar vi fram ovan nämnda försäkringslösning.

Vi ska fortsätta arbeta för fria arbetsskor

Det finns idag ingen laglig rätt till arbetsskor, vilket är orättvist och drabbar medlemmar i Kommunal. Beslutet blev att Kommunal ska fortsätta arbeta med detta.

Förbundsstyrelsen skickade med delegaterna att det här inte är en fråga för förbundskontoret - alla nivåer måste driva frågan.

- Man måste jobba brett, flera spår parallellt och trycka på flera knappar samtidigt i den här frågan, säger Malin.

Fyra istället för tre i förbundsledningen

Det har visat sig vara sårbart med enbart tre personer i förbundsledningen. När Tobias Baudin lämnade i november var det bara två kvar. Men det är även bra att vara fler eftersom vi är ett stort förbund som vill synas mer och i fler forum.

- Vi är Sveriges näst största fackförbund och vi är så mycket mer. Vi är en samhällsaktör. Folk förväntar sig att vi ska jobba med långt mycket mer än grundfackliga frågor, understryker Malin Sjunnebo.

Barbro Andersson blev vald till nya posten vice ordförande. Jessica Leiding är ny förbundssekreterare - en post som Malin Ragnegård hade innan Tobias Baudin lämnade ordförandeposten.

Återinfört studerandemedlemskap efter nästa förbundsmöte

Kommunal hade fram till förra kongressen ett kostnadsfritt medlemskap för gymnasiestudenter. Men efter att blivit fällda av diskrimineringsombudsmannen, eftersom vi inte inkluderade studerande inom vuxenutbildning, drog vi tillbaka det.

Nu gör Kommunal en utredning om hur vi åter igen kan införa ett studerandemedlemskap, men kanske inte ett där alla förmåner ingår. Det kommer i så fall ske efter förbundsmötet 2023 som ett tillfälligt studerandemedlemskap och vid kongressen 2025 justerar Kommunal detta i stadgarna.

Lönepolitiska utredningen blev godkänd

Förbundsledningens tanke var att kongressen fattar målen med vår lönepolitik, men att varje delegation drar upp strategierna för just deras områden. Men här ville kongressen att vi skulle vara ännu tydligare i strategierna. Lönepolitiska utredningen godkändes av kongressen, men ska återrapporteras till förbundsmötet.

- Det märks att arbetstid och lön engagerar i Kommunal, säger Johan.

Vi växlar upp i yrkesutvecklingsfrågor

Både Johan och Malin tycker Kommunal kan vara stolta över det arbete vi gjort för till exempel undersköterskor senast åren. 

- Här tycker jag att vi har flyttat fram positionerna. För ett antal kongresser sen fattade vi beslut om legitimation för undersköterskor och nu blir det en skyddad yrkestitel om några år. Vi har fått ordning på utbildningarna så att de har nationell standard. En enorm framgång för Sveriges vanligaste yrke.

På årets kongress blev andra yrken nämnda, till exempel städare, barnskötare och brandmän.

- Många argumenterade för att vi behöver göra samma resa som vi gjorde med undersköterskorna. Nu ska vi ta oss an fler yrken, säger Johan.

Medlemsutbildningar på andra språk

Många av Kommunals ombud har inte svenska som modersmål. Kommunal ska då tillhandahålla utbildning för de i sitt fackliga uppdrag.

- Det är i praktiken avdelningarna som bestämmer själva. Nu blev det mer en inriktning, att vi behöver anpassa material. Möjligheten att utbilda på andra språk finns redan, säger Johan.

Du kan även lyssna på Förhandlarna i valfri podcastspelare.

Observera att podcasten spelades in torsdag förmiddag och sammanfattar enbart det som hade hänt fram tills dess. Kommunals kongress 2022 pågick från och med tisdag 31 maj till och med fredag den 3 juni.

Dela sidan