Osynligt arbete i tvätthallen - så ska smittspridningen minskas


2020-04-27

Det har handlat mycket om stängda framdörrar på bussarna för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken i Skåne. Men det pågår också annat arbete i samband med Coronapandemin. På Nobina i Malmö skruvas städrutinerna upp.

MIkael Olsson och Ida Lombard
Mikael Olsson huvudskyddsombud på Nobina i Malmö tog hjälp av Ida Lombard, städproffs från Universitetssjukhuset i Lund
Foto: Monica Brundin Danielsson

När bussbolaget Nobina i Malmö behöver skruva upp sina städrutiner kallar Kommunal in Ida Lombard, regionalt fackligt ombud och städproffs från Skånes universitetssjuhus. Med sin erfarenhet från att jobba i miljöer där smitta alltid är en risk har Ida ställt rätt frågor och lotsat fordonsvårdarna genom de nya rutiner som kommit till efter den riskbedömning som gjordes för två veckor sen och som nu följts upp.

- Det som behöver rättas till nu är att engångshandskarna ska bytas efter varje buss och att fordonsvårdarna behöver ha extra utbildning kring hur man säkerställer att ytor alltid torkas av med en ren sida av städduken, säger Ida Lombard.

Öppna eller stängda bussdörrar är inte den enda utmaningen

Det är inte bara öppna eller stängda bussdörrar som utgör utmaningar för personalen inom bussbranschen. En fråga som fått stor uppmärksamhet i hela landet. För bussbolagen handlar det också om att tänka i nya banor när det handlar om städning av bussar och andra utrymmen. Hos bussbolaget Nobina i Malmö gjorde skyddsombuden tillsammans med arbetsgivaren en riskbedömning på avdelningen för fordonsvård för två veckor sen. Nu görs en uppföljning för att se hur arbetet har gått.

- De nya rutinerna och checklistorna gör att det tar sju till åtta minuter längre tid att städa en buss så nu har vi anställt tre nya personer för att klara arbetet, säger Bobby Svensson som är chef över avdelningen för fordonsvård.

Viktigt att lyssna och bemöta oro

Ida Lombard, Mikael Olsson huvudskyddsombud på Nobina träffar Bobby Svensson och Maria Johnsson, som är ansvarig för bland annat arbetsmiljön på företaget. De är överens om det mesta.

- Det är viktigt att vi lyssnar på varandra och löser de problem som dyker upp, säger Maria Johnsson.

Ida Lombard instämmer och poängterar att det förutom allt det praktiska också handlar om att på ett klokt sätt bemöta den oro och den rädsla som finns för coronapandemin.

- Det handlar om att personalen ska kunna känna sig trygga, säger Ida Lombard.

Den checklista som tagits fram utgår från försiktighetsprincipen och de kritiska punkterna är förarplatsen, som är svårstädad i och med all elektronik, samt handtag och knappar i det utrymmet där passagerarna färdas.

- Jag är nöjd med det jobbet som vi gjort här och med att arbetsgivaren lyssnat och agerat på det som vi framfört, säger Mikael Olsson.

Dela sidan