Omväxlande, svårt, känslofyllt och tillfredsställande


När Jonas Urkedal var 17 år gammal började han jobba inom LSS-verksamhet*. Nu är han 34 och är VD för assistansföretaget Tindra i Klippan i Skåne. "Att jobba med LSS är omväxlande, svårt, känslofyllt, tillfredsställande, underbart och samhällsbyggande" säger Jonas som ser Kommunal som en medpart. Inte en motpart.

Jonas Urkedal VD för Tindra personlig assistans AB
Med stort engagemang driver Jonas Urkedal familjeföretaget Tindra personlig assistans AB
Foto: Monica Brundin Danielsson

I början av juni bjöd Kommunal Skåne och företaget Tindra in till ett möte för personalen. Kommunal fick tillgång till medarbetare, lokal och kommunikationskanaler för att berätta om fackligt arbete, den svenska modellen och om den nytta som ett medlemskap ger.

För mig är det fullt naturligt, säger Jonas om varför han öppnar upp sitt företag för en facklig organisation.

- Vårt förhållningssätt är att vi öppnar upp våra dörrar och kanaler för alla som arbetar i linje med våra grundvärderingar och vi ser Kommunal som en samarbetspartner som jobbar för vår viktigaste resurs, personalen. Det finns ingen konflikt och jag ser inte den relationen som motsägelsefull. Har jag inte personal som mår bra och som har någon som företräder dem så kan inte företaget göra ett bra arbete.

  Visst har han och Kommunal ibland suttit på var sin sida om bordet, medger Jonas, men han tycker samtidigt att företaget alltid haft en bra relation till Kommunal.

  - Vi propsar alltid på att medarbetare ska ta kontakt med Kommunal i situationer om de känner sig utsatta i relation till sin arbetsgivare. Ibland i skarpa situationer har vi väntat med att agera till dess att medarbetaren blivit medlem.

  - Vill vi ha de bästa personliga assistenterna behöver vi ha det här förhållningssättet.

  Företaget Tindra personlig assistans AB är ett familjeföretag grundat av Jonas far 2005 och han har fått med sig både etos och patos, och det fullständigt självklara att teckna kollektivavtal för sina anställda. Jonas säger att han inte står ut när människor far illa och att han växte upp med en tro på hur samhället skulle kunna vara och en övertygelse om alla människors lika värde.

  Vi träffas på Jonas tjänsterum som ligger centralt placerat i företagets lokaler i Klippan. Väggarna är gjorda av glas. Det är genomskinligt och ljust. Kontorshunden Astrid har lagt sig i en hörna övertygad om att det inte blir så mycket roligare just nu. Jonas Urkedal pratar, engagerat och livligt om sin uppväxt med en pappa som ursprungligen var fiskare och med mamma som var förskolelärare. Han pratar om ett rättvist samhälle, om jämställdhet och om allas rätt att leva ett värdigt liv.

  - Hade vi tagit bort möjligheten till personlig assistans hade vi inte varit samma samhälle. När vi går samman och prioriterar rättigheter för människor med behov så är personlig assistans resultatet, konstaterar han.

  Med sin långa erfarenhet av verksamhet inom LSS har Jonas Urkedal också en tydlig bild av lagen och av verksamheten som han menar är underfinansierad av staten. Han tycker att de personliga assistenterna är underbetalda, och han är helt övertygad om att de flesta bara vill ha precis så mycket hjälp och stöd som de behöver. Inte mer. Inte mindre.

  Tindra och andra assistansanordnare får 299,80 per assistanstimme av staten via Försäkringskassan. Den summan ska räcka till precis allt. Vilket enligt Jonas gör att Tindra går back på en del assistenttimmar.

  - Vi har haft en policy där vi betalat väl över kollektivavtalet i nylönesättning, men vi har fått se över vår modell. Schablonbeloppet måste höjas så att vi kan fortsätta ge skäliga löneökningar och möjlighet att utveckla våra medarbetare genom utbildning och kompetent arbetsledning.

  Tindra är medlem i arbetsgivareorganisationen KFO och Jonas Urkedal är ledamot i styrelsen för branschorganisationen personlig assistans, där han tillsammans med andra verksamhetsledare inom den personliga assistansen arbetar bland annat för att skapa debatt kring branschens villkor, höja schablonersättningen, göra goda analyser och skapa modeller för att göra kvalitativa mätningar, inte bara räkna allt i kvantitet.

  - Vi borde ge fler människor rätten att bestämma hur deras liv ska se ut och vem som ska hjälpa dem med det. Istället för att som idag göra livet gradvis svårare för både assistansanvändare och deras personliga assistenter.

  Tindra personlig assistans AB är ett av de företag som Kommunal avdelning Skåne besökt i syfte att informera om fackets betydelse.

  - Vi uppskattar att vi blir inbjudna att besöka arbetstagarna på deras arbetsplats och ser fram emot att fler assistansföretag bjuder in oss. Det är ännu viktigare nu inför avtalsrörelsen, säger Tina Christensen, avdelningsordförande i Skåne.

  Vill du att vi kommer till din arbetsplats? Mejla till skane@kommunal.se

  LSS* står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Dela sidan

  Kontakta Kommunal

  Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

  010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar