Kommunal vill att YKB blir likadant över hela landet


2016-04-29

För att kunna arbeta som bussförare idag behövs ett yrkeskompetensbevis, YKB. Men varken förare eller arbetsgivare känner alltid till vad som krävs, och dessutom är utbildningarna olika över hela landet. Kommunal har startat ett arbete med att kartlägga och utvärdera situationen, och verka för att utbildningen blir likadan oavsett var i Sverige du jobbar.

Alla som är behöriga att köra buss måste enligt lagen gå en fortsättningsutbildning vart femte år. Den sker på arbetstid, och detta är reglerat i kollektivavtalet. Nu är det alltså dags för de förare som tagit yrkeskompetensbevis 2011 att gå utbildning igen, men det finns arbetsgivare och förare som helt missat detta. Något som också komplicerar läget är att utbildningarna utförs av helt olika aktörer, det kan röra sig om körskolor eller internt hos arbetsgivaren, med varierande innehåll. Detta leder till att en förare som flyttar och byter arbetsgivare kan behöva gå utbildningen en gång till. 

Vilken utbildning behövs egentligen?

För att komma tillrätta med problemen har branschgruppen trafik skapat en YKB-referensgrupp. Syftet med referensgruppen är att bevaka utbildningskvaliteten men också att komma in med synpunkter på de förändringar som krävs för att utbildningen ska uppfylla fastställda krav. Referensgruppen representeras av förtroendevalda yrkesförare från olika delar av landet med gedigen kunskap och intresse för YKB-utbildningen. En av dem är Anders Norlin, arbetsplatsombud och skyddsombud i Kramfors. Han menar att det är viktigt att diskutera vilka delar av utbildningen som egentligen behövs:

- Halkkörning är något som borde vara självklart. Om alla förare visste hur de hanterar bussen i halt väglag skulle vi minska olycksrisken rejält. Samtidigt finns det andra delar av utbildningen som inte alltid är relevanta. Eco driving, till exempel, går inte ihop med körning av elhybridbussar och det behöver diskuteras eftersom elhybrider blir allt vanligare.

Av: Anna Sahlée

Dela sidan