Kommunal varslar om konflikt mot Almega Tjänsteförbunden


Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden har strandat, därför varslar Kommunal nu om konflikt med start klockan 12.00 den 13 oktober 2023. Varslet omfattar anställda på kollektivavtalet Hemserviceföretag. Varslet omfattar, bland annat, städföretagen Hemfrid och HomeMaid.

Malin Ragnegård och Johan Ingelskog
Ordförande Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog.
Foto: Kommunal

For information in other languages, please scroll down to the bottom of this page.

Vad händer nu?

Om parterna fortfarande inte är överens klockan 12:00 den 13 oktober 2023 läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser. 

Vilka berörs?

Konflikten berör medlemmar som arbetar med servicearbete som utförs i hemmet, exempelvis RUT-städ. 

Se vilka arbetsplatser som berörs i dokumentet nedan. Om du är en av de som berörs så kommer du bli kontaktad av dina fackliga företrädare.

Bli medlem för att få strejkersättning

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som blir medlem i Kommunal senast kl 11:59 den 13 oktober 2023 omfattas av rätten till strejkersättning. 

Varför varslar Kommunal om konflikt?

– I Sverige ska vi inte ha fattiga arbetare – medlemmarna i Kommunal är värda bättre arbetsvillkor och högre löner. Låglönesatsningen är en del av industrimärket och särskilt viktig nu när många medlemmar har små eller inga ekonomiska marginaler. Att då arbetsgivarorganisationen Almega ännu en gång säger nej till vad som redan är förhandlat på svensk arbetsmarknad är ytterst allvarligt, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Almega accepterar inte den låglönesatsning som industrins parter kommit överens om. Kommunal menar, å sin sida, att det skulle innebära att Almega skulle få en särställning på svensk arbetsmarknad. 

– Almega vägrar att acceptera låglönesatsningen som är en del av märket. De vill i stället dumpa lönerna i branschen för att maximera företagens vinster. Vinster som medlemmarna i Kommunal förväntas betala priset för. Trots att Almega själva vittnar om att det är svårt att rekrytera personal till dessa viktiga yrken menar de att låga ingångslöner är en förutsättning för dessa branscher. Kommunal menar att låga löner gör det svårt att locka fler till yrket, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare. 

Konflikten omfattar medlemmar som arbetar med servicearbete som utförs i hemmet exempelvis RUT-städ. Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser. 

Dispensansökan för arbetsgivare

Arbetsgivare skickar dispensansökan till berörd avdelning. Kontaktuppgifter till respektive avdelning finns här.

Konflikt på gång där du arbetar?

Kontakta din sektion om du vill veta mer om vad som gäller för just dig!

Hitta din sektion

Frågor och svar

Vad har hänt?

Förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden har strandat. Det gäller avtalsområdet Hemservice. Medlemmarna som berörs arbetar med servicearbete som utförs i hemmet. 

Kommunal varslar om konflikt med start som tidigast den 13 oktober kl. 12.00.  

Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser.

Varför varslar Kommunal om stridsåtgärder?

Almega accepterar inte den låglönesatsning som är en del av industrimärket, vilket skulle ge dem en särställning på svensk arbetsmarknad. Låglönesatsningen i årets avtalsrörelse är viktig för att vi inte ska få fattiga arbetare i Sverige.  

Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad.

Vad vill Kommunal?

Kommunal vill att löner, tillägg och övriga ersättningar ska höjas enligt märket, utan att anställningstryggheten ska försämras.  

Vad vill Almega?

Hålla nere lönerna för medlemmarna i Kommunal. 

Vad handlar konflikten om/vilka är konfliktytorna?

Almega vill ha så låga ingångslöner som möjligt. De menar att låga ingångslöner är en förutsättning för branschen. Kommunal menar att det är en förutsättning för att företagen ska kunna göra så stora vinster som möjligt, ett pris som medlemmarna förväntas betala.  

Kommunal tar strid för medlemmarna. Kommunal kräver bättre arbetsmiljö, tryggare anställningar, hållbara arbetstider, samt en lön att leva på – inte bara överleva på.

Varför är Kommunals krav viktiga?

Trots att Almega själva vittnar om att det är svårt att rekrytera personal till dessa viktiga yrken menar de att låga ingångslöner är en förutsättning för dessa branscher. Kommunal menar att låga löner gör det svårt att locka fler till yrket.

Varför kan inte Kommunal gå med på Almegas krav?

Trots den mycket tuffa verklighet många arbetstagare lever i just nu vill Almega inte göra löneökningar i nivå med märket. Det kan Kommunal inte acceptera. 

Vem bär ansvaret för en eventuell konflikt?

Arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden bär ansvar för att vi har en konflikt. Kommunal kommer aldrig vika ner sig till att neka medlemmarna i Kommunal likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad. 

Vilka är berörda av konflikten?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 12.00 den 13 oktober lägger ett antal av Kommunals medlemmar på avtalsområdet ned arbetet på sina arbetsplatser.

Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, även dessa börjar gälla kl. 12.00 den 13 oktober. 

Den berörda yrkesgruppen är lokalvårdare och städare. Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs i listan ovan.

Får jag lön under strejk?

Är du uttagen i strejk får du ingen lön från arbetsgivaren men är du medlem i Kommunal så får du konfliktersättning. 

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal innan konflikten bryter ut omfattas av rätten till konfliktersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout.

Vad gäller för mig som inte är medlem i Kommunal?

Arbetstagare som inte är medlemmar i facket kan delta i strejk på samma villkor som de som är medlemmar. Icke medlemmar har inte rätt till någon konfliktersättning från Kommunal. Är du inte medlem i Kommunal ska du vara neutral, alltså endast utföra de arbetsuppgifter du gör i normala fall. 

Vad betyder lockout?

En lockout - utelåsning - betyder att en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet. Om facket utlyser strejk för en del av arbetsstyrkan kan arbetsgivaren svara med en lockout av hela arbetsstyrkan.

Hur har förhandlingarna varit?

Vi ser samma mönster på alla avtal vi förhandlar med Almega. De försämringar i avtalen som de lägger fram på bordet är oacceptabla. 

Frågor och svar på lätt svenska

Vad har hänt?

Förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega har strandat. Avtalsområdet gäller Hemservice.

Kommunal varslar därmed om konflikt med start som tidigast torsdag 13 oktober 2023 klockan 12:00. 

Varslet består av strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser.

Varför gör Kommunal såhär?

Almega accepterar inte den låglönesatsning som är en del av industrimärket, vilket skulle ge dem en särställning på svensk arbetsmarknad. 

Låglönesatsningen i årets avtalsrörelse är viktig för att vi inte ska få fattiga arbetare i Sverige. 

Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som alla andra på svensk arbetsmarknad.

Vad är en strejk?

Strejk betyder att facket bestämmer att deras medlemmar inte ska jobba. Det gör de för att arbetsgivarna, alltså företaget du jobbar på, ska gå med på fackets krav på högre löner och bättre villkor.

Ska jag strejka?

Facket väljer ut vilka personer som ska strejka i varje strejk. Om facket har valt ut dig så kommer du att få veta det från facket. Om du inte hör något om att du ska strejka så ska du gå till jobbet som vanligt.

Får jag lön om jag strejkar?

Nej, du får ingen lön från ditt jobb om du strejkar. I stället får du något som heter konfliktersättning från facket. Den är lika mycket som din lön. Men du måste vara medlem i facket för att få den.

Kan chefen stoppa mig från att strejka?

Nej. Fackets strejkrätt är grundlagsskyddad. Din arbetsgivare får inte hindra dig. Om arbetsgivaren gör eller säger något för att hindra dig ska du ta kontakt med facket.

Min chef säger att jag måste jobba. Vad ska jag göra?

Är du uttagen i strejk har du rätt att strejka. Chefen får inte stoppa dig. Kontakta facket om du behöver hjälp.

Måste jag strejka?

Ja. Enligt fackets stadgar är du som medlem skyldig att delta i en varslad strejk. Kommunal kan därför utesluta den som väljer att arbeta. Din arbetsgivare får inte försöka övertala fackmedlemmar att arbeta trots strejk.

Får chefen fråga om vem som är med i facket?

Nej. Din chef eller din arbetsgivare har ingen rätt att ta reda på vilka som är med i facket, och du har ingen skyldighet att uppge det.

Jag behöver hjälp, var ska jag vända mig?

Det kan vara svårt att förstå sina rättigheter och veta vem man ska lita på om det blir strejk. Kontakta gärna din sektion eller Kommunal Direkt så kan de hjälpa dig.

När måste jag gå med i facket för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Alla som är medlemmar i Kommunal senast klockan 11:59 den 13 oktober 2023 omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att om du inte är medlem i Kommunal kan du komma att drabbas hårt ekonomiskt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar