Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal i Helsingborg gör handslag med socialdemokraterna

Handslag mellan Kommunal och socialdemokraterna
Kommunal och socialdemokraterna i Helsingborg skapar gemensam vision
Foto: Monica Brundin Danielsson
Handslag mellan Kommunal och socialdemokraterna
Kommunal och socialdemokraterna i Helsingborg skapar gemensam vision
Foto: Monica Brundin Danielsson
Handslag mellan Kommunal och socialdemokraterna
Kommunal och socialdemokraterna i Helsingborg skapar gemensam vision
Foto: Monica Brundin Danielsson
2018-08-22
Idag den 22 augusti träffades sektionsföreträdare för Kommunal sektion Helsingborg och socialdemokraterna i kommunen för att skriva under ett handslag*. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom i Helsingborgs kommun.

Handslaget är unikt utifrån ett Skåneperspektiv. Helsingborg är den enda kommunen där Socialdemokraterna tillsammas och i dialog med Kommunal kommit fram till konkreta samarbetsområden och formulerat dem i ett handslag.

- Vi har fångat upp medlemmarnas problem och tillsammans med socialdemokraterna har vi listat de viktigaste arbetsmiljöfrågor, säger Robert Winroth, ordförande för sektion Helsingborg och berättar att sektionen också varit i kontakt med den styrande alliansmajoriteten utan att få gehör.

Arbetet har pågått sen i våras och parterna har gemensamt och i tät dialog formulerat punkterna i viljeinriktningen. Arbetet har fått ta tid och nu är båda parter nöjda med resultatet.

Ett av huvudmålen är att få ner sjuktalen bland Kommunals medlemmar som på vissa arbetsplatser ligger på rekordhöga 22 procent. En annan viktig fråga är att fler medarbetare ska ha tillsvidareanställningar och heltidstjänstgöring. Idag har 67 procent av medarbetarna inom vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborg en tillsvidareanställning på heltid och det är en låg siffra.

- Jag är oerhört stolt över att vi socialdemokrater tillsammans med Kommunal har kommit så långt i våra gemensamma strävanden att vi nått fram till ett handslag. Nu ser jag fram emot en valvinst den 9 september så vi kan omvandla handslaget till konkret politik som förbättrar både arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra anställda, säger Anna Ingers, s, kommunalråd i Helsingborg.

Om socialdemokraterna i Helsingborg väntar ett intensivt arbete att förändra och förbättra för Kommunals medlemmar.

- Det är viktigt att det inte bara blir ord. Och det är upp till oss att bevaka att det inte blir så, säger Robert Winroth.

*ett handslag är en överenskommelse om långsiktiga och gemensamma spelregler.

Handslag med Kommunal

Arbete och styrning

 • Tillsammans utveckla arbetssätt som utgår ifrån tillitsstyrning, brukarens behov och personalens erfarenheter och kunskaper.

 • Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm för alla, även i upphandlade verksamheter.

 • Samma villkor ska gälla i upphandlade verksamheter

 • Att som arbetstagare kunna påverka sin schemaläggning

 • Individuella fortbildningsplan för alla medarbetare

 • Delade turer ska bort

 • Vi vill se ökade investeringar i välfärden-inte övervinster och stora aktieutdelningar

För en god arbetsmiljö

 • Tillsammans intensifiera arbetsmiljöarabetet:

 •  för att få ner sjuktalen

 •  för en sund och jämn arbetsbelastning

 • Skapa utvecklingsmöjligheter, arbetstagare uppmuntras till förkovran och vidareutbildning

 • Vi uppmuntrar initiativ till att kunna delta i det fackliga arbetet och skyddsarbetet på arbetsplatsen

 • Friskvårdstid ska erbjudas på arbetstid