Facklig framgång: Klart med pedagogiska måltider i Perstorp


2019-10-15

Målmedvetet och med en tydlig strategi. Så tog Skånes minsta sektion Perstorp sig an frågan om fria pedagogiska måltider i förskolan.

Susanne Hagelkvist sektionsordförande i Perstorp
Susanne Hagelkvist sektionsordförande i Perstorp
Foto: Monica Brundin Danielsson

Allt började på en arbetsplatsombudsträff

- Vi har jobbat med frågan hela året och från och med den 1 oktober har alla pedagoger rätt till pedagogiska måltider, berättar Susanne Hagelkvist, ordförande i sektion Perstorp.

Egentligen började arbetet för två år sen med en träff för arbetsplatsombud inom barnomsorgen i kommunen. Meningen var att tillsammans lista viktiga och aktuella frågor i syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Högst upp i prioriteringsordningen hamnade rätten till arbetskläder och som nummer två kom pedagogiska måltider.

Sektionen började arbeta med rätten till arbetskläder och från december 2018 har all personal i barn- och fritidsomsorgen tre olika jackor, kängor och skalbyxor betalt av arbetsgivaren. En facklig framgång som påverkat det dagliga arbetet för runt 150 medarbetare.

- Sen fick vi pausa lite, skojar Susanne. Men sen kallade vi till ett nytt möte. Denna gång bjöd vi in alla som arbetar i barnomsorgen och som elevassistenter.

Mötet initierades efter att arbetsgivaren Perstorps kommun beslutat att höja avgiften för den pedagogiska måltiden från 19.50 till 30 kronor.

- Vi gick ut och frågade om personalen tyckte att det var ok och så kallade vi till ett möte dit det kom cirka tio personer.

Deltagarna vid mötet, både förskollärare och barnskötare, gjorde upp en handlingsplan för hur de skulle driva frågan om kostnadsfria pedagogiska måltider. Argumenten handlade om matsvinn och pedagogik och hämtades från olika forskningsstudier. Under våren skickades en handfull mejl till politikerna i barn- och utbildningsnämnden och i maj överlämnades en skrivelse med krav på fria pedagogiska måltider för politikerna att ta ställning till.

- Först fick vi ett jättekonstigt svar av skolchefen där han förklarade att skrivelsen troligen inte skulle nå nämnden utan behandlas i arbetsutskottet. Men efter att vi tryckt på politikerna så kom frågan upp i nämnden.

En oväntad vändning

Det var då som frågan fick en oväntad och oönskad vändning. Istället för att ta ställning till fria pedagogiska måltiders vara eller icke vara fattade skolchefen beslut om att förbjuda personalen att äta sin medhavda mat tillsammans med barnen. Ett beslut som fick stora konsekvenser, särskilt för arbetstagare som på grund av olika sjukdomstillstånd, som till exempel diabetes, måste äta lite och ofta.

- Då skrev jag ett brev till skolchefen och bad honom titta över det beslutet. Så egentligen är det han som hjälpt oss att få våra smakportioner. Min uppfattning är att han, tillsammans med kostchefen, gick in och sa; så här gör vi. Punkt slut, berättar Susanne.

Beslutet i Perstorp innebär att personalen i förskolan får äta en så kallad smakportion tillsammans med barnen och om de vill ha en fullvärdig måltid så kan de välja att betala 30 kronor för den.

- Nu får vi ha lite paus. Sen tror jag att vi hittar nya frågor att driva. Vilka det blir vågar jag inte säga nu, säger Susanne Hagelkvist.

Här kan du läsa fler framgångsberättelser från medlemmar!

Dela sidan