Jobbet som personlig assistent kräver en bred kompetens


Kanda Amin drömmer om att vara med och höja statusen och påverka löneutvecklingen för personliga assistenter, så att de får betalt efter insats. "Det krävs en väldigt bred kompetens för att klara av det här yrket", säger Kanda.

Statusen på yrket behöver höjas
Foto: Kommunal

Kanda är utbildad undersköterska, och har arbetat som personlig assistent sedan 2004. Hon fick sitt första assistentjobb under studietiden, och har sedan valt att stanna inom yrket, eftersom hon tycker så mycket om att arbeta med människor.

Större krav på utbildning inom kommunen

I dag har Kanda en kombinerad tjänst som planerare och personlig assistent. Hon är anställd av Göteborgs kommun och har Angered som arbetsplats. Hennes första tjänst som assistent var dock inom den privata sektorn.

"Det var lättare att få ett första jobb i ett privat assistentbolag, eftersom de hade lägre krav på utbildning", berättar hon. "I dag ser jag dock lite annorlunda på det. Det borde krävas mer för att arbeta som personlig assistent, men jag är så klart tacksam för att jag fick ett jobb."

Vad är det som gör att kommunal verksamhet passar dig bättre än privat?

"Förutom att man ställer högre krav på utbildning inom kommunen, så har jag en mycket större trygghetskänsla nu, än vad jag hade när jag var privatanställd. Jag upplever också att jag har mycket bättre möjligheter att påverka arbetsmiljön som kommunanställd.

Varje dag är en utmaning.

Varför är du personlig assistent?

"Jag tycker om att arbeta med människor, och att gå hem och veta att det jag har gjort under min arbetsdag har förändrat vardagen för någon annan. Varje dag har jag gjort något bra, och hjälpt någon som behöver stöd."

Viktigt med professionellt förhållningssätt

Kanda berättar om utmaningarna hon möter i sin roll som personlig assistent: "Varje dag är en utmaning. Man vill så gärna hjälpa till, men det är viktigt att låta brukarna behålla sin egen förmåga i sådant som de kan göra själva, eller sådant som man kan hjälpa dem att klara av själva. Det är också viktigt att hålla en professionell relation till individen. Och det kan vara svårt många gånger, eftersom man umgås så mycket med brukarna, och ofta ses mer som familj än som personal. Det är viktigt att man lyckas skilja på de sakerna, och hålla linjen hela vägen."

Förväntningarna behöver vara tydliga

Kanda är noga med att sätta in nya medarbetare i vad arbetet som personlig assistent verkligen innebär, och vad som förväntas av dig. 
"Många tror att man bara är i brukarens hem och inte gör någonting annat än att städa och laga mat, men det beror mycket på vem du arbetar med. En stor del av arbetet handlar om att få fram brukarens önskningar. Man är ju någons extra hand i vardagen, och det handlar inte bara om omvårdnad. En stor del av jobbet handlar så klart också om att hjälpa personen att kunna komma ut, och vara en del av det övriga samhället, och fungera som alla andra, så långt det är möjligt. Det handlar mycket om jämlikhet."

Vilka är de största vinningarna med ditt arbete?

"Man får tillbaka så mycket från brukarna. Och jag känner att jag ger och bidrar till samhället, och gör någonting bra. När man jobbar med människor så får man tillbaka så mycket glädje. Brukarna kanske inte alltid visar glädjen, men man känner den ofta när man hjälper dem."

Facket viktigt för påverkan och förändring

Efter att Kanda lyft flera arbetsmiljöfrågor inför cheferna under några APT-dagar, blev hon tillfrågad av sina kollegor om att bli ombud på arbetsplatsen. I dag är hon både arbetsplats- och skyddsombud, och trivs bra i rollerna. 

"Jag känner att mina kollegor har stor tillit till mig som ombud. De kommer direkt till mig när de behöver skriva tillbud, känner oro, eller bara vill ställa en fråga om varför facket inte gör något. Då kan jag förklara för dem på bästa sätt."

Varför är det viktigt att vara med i facket?

"För det första är det viktigt för arbetsmiljön, och för att man ska kunna förändra. Chefen lyssnar inte om man inte är med i facket. Jag menar inte att cheferna ska vara rädda, så klart - vi ombud finns ju där för en god samverkan - men genom facket får man koll på rättigheter och lagar, och då blir det lättare att ställa krav, och få till en bra samverkan. Det gäller att skapa och ha en bra dialog, för det är då man kan förbättra saker och ting."

Jag får ofta frågor kring de låga lönerna.

Som ombud för personliga assistenter får Kanda ofta frågor om lönen. "Det handlar mycket om löner, eftersom de är så dåliga. Jag får ofta frågorna 'Varför tjänar jag så dåligt?', och 'Vad behövs för att få högre lön?' och så vidare. Och så handlar det mycket om arbetsmiljö, eftersom vi arbetar i brukarnas hem. Det är svårt, för det är så många olika miljöer, och svårare att anpassa.
Som ombud är det viktigt att alltid finnas till hands, och lyssna och stötta på bästa sätt. Det blir många samtal ... och jag försöker hålla mig synlig och tillgänglig för mina kollegor."

Ett tufft jobb som behöver få ökad status

Vad hoppas du som fackligt ombud kunna förändra och förbättra för personliga assistenter i framtiden?

"Jag hoppas på att kunna vara med och utveckla yrket och höja statusen. En personlig assistent arbetar med många olika typer av människor, med många olika funktionshinder. Man jobbar väldigt nära andra individer, och dessutom nästan alltid ensam. För det krävs en väldigt bred kunskap, och en hög kompetens.
Vi behöver förbättra ryktet för yrket, och höja de låga lönerna. Det är ett tufft jobb, och jag önskar verkligen att alla personliga assistenter ska kunna få högre löner. Det förtjänar de!"

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar