Kommunal tar ansvar för att varslet om stridsåtgärder mot Almega Vårdföretagarna inte drabbar tredje person


Det här är ett förtydligande från Kommunal om upplägget för varslet mot Almega Vårdföretagarna, bransch E, vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och bransch F äldreomsorg. Varslet bryter ut den 15 januari om inte parterna uppnått en överenskommelse innan dess.

Illustration med två röda pilar som pekar mot en vit blixt.
Foto: Kommunal.

Kommunal är inte part i avtalen mellan kommuner, regioner och de företag som de gör affärer med. Vi har därmed ingen uppfattning om hur de avtalen är reglerade eller formulerade. Vi anser att kommunerna och regionerna genom bland annat socialtjänstlagen har ett ansvar för viss verksamhet. Vår uppfattning är att det ansvar som följer av lagen inte går att lägga ut på entreprenad.

Vårt varsel är konstruerat på ett sätt att brukare och medborgare som är i behov av vård och omsorg inte ska drabbas av en konflikt som de inte kan påverka. Vi har därför valt att inte lägga allt arbete i blockad, utan öppnat upp för huvudmannen att ta över delar eller hela verksamheten för att inte det ska ske. Det är även det som vi har kommunicerat. 

Ansvaret ligger hos huvudmannen

Om kommuner och regioner - det vill säga huvudmannen - valt att skriva avtal med företag eller koncerner som gör att kommunerna och regionerna inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt lagen är mycket allvarligt i sig, men det överlåter vi i detta läge åt de avtalsbärande parterna att hantera.

Sammanfattningsvis har Kommunal tagit ansvar för att tredje person inte ska behöva drabbas. Ansvaret för att det inte ska ske ligger nu hos huvudmannen, inte hos Kommunal. 

Mer information

Kommunal varslar om strejk för privatanställda välfärdsarbetare

Samlad information om avtalsrölsen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar