Kommunal varslar om strejk för privatanställda välfärdsarbetare


Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg med start den 15 januari. På avtalsområdet arbetar cirka 55 000 välfärdsarbetare.

Illustration med två röda pilar som pekar mot en vit blixt.
Foto: Kommunal.
Varsel Vårdföretagarna privat vård och omsorg samt äldreomsorg
Varsel Vårdföretagarna privat vård och omsorg samt äldreomsorg

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast klockan 09.59 den 15 januari omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout. En nyanställningsblockad påverkar inte dig som redan idag arbetar i ett privat vårdföretag, så det påverkar inte din lön.

Vad innebär varslet?

Om parterna inte kommer överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings-, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag i hela landet. Berörda grupper är bland annat undersköterskor, vårdbiträden, kockar och måltidspersonal. Som ett andra steg läggs arbetet ned på ett stort antal äldreboenden och vårdcentraler på berörda företag. Det gäller runt om i hela Sverige från den 22 januari. 

- Sedan Corona svepte in över Sverige har insikten om att det är helt nödvändigt att höja statusen och attraktionskraften i omsorgsyrkena nått de allra flesta. Senast konstaterade Coronakommissionens delrapport om äldreomsorgen att det är personalens kompetens och villkor som avgör kvalitén i verksamheten. Att Vårdföretagarna trots detta tvingar ut Kommunal i strejk för att slippa betala sina anställda för ett avtal likvärdigt det som finns på den offentliga sidan är oerhört provocerande, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

"Omöjligt att acceptera"

- En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för en särskild lönesatsning på yrkesutbildade, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Kommunals utgångspunkt är att ett avtal med Vårdföretagarna ska vara lika mycket värt som det vi har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de kooperativa och ideella arbetsgivarna. Varken mer eller mindre. I nuläget säger Almega Vårdföretagarna att den särskilda satsning på yrkesutbildade som Kommunal kräver ska betalas med försämrade villkor. 

- Under avtalsrörelsen har Kommunal förhandlat fram nya kollektivavtal och enats inom normeringen och utan konflikt med samtliga motparter.  Jag kan bara beklaga att arbetsgivarna som representerar privata vårdföretag uppenbarligen anser att just deras verksamhet inte har råd att erbjuda anständiga löner och villkor. De privata vårdföretagarna borde, precis som alla andra arbetsgivare i branschen, förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra villkoren för att kunna höja kvalitén i verksamheterna, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Förtydligande kring varslet 

Kommunal är inte part i avtalen mellan kommuner, regioner och de företag som de gör affärer med. Vi har därmed ingen uppfattning om hur de avtalen är reglerade eller formulerade. Vi anser att kommunerna och regionerna genom bland annat socialtjänstlagen har ett ansvar för viss verksamhet. Vår uppfattning är att det ansvar som följer av lagen inte går att lägga ut på entreprenad.

Vårt varsel är konstruerat på ett sätt att brukare och medborgare som är i behov av vård och omsorg inte ska drabbas av en konflikt som de inte kan påverka. 

Kommunal tar ansvar för att varslet om stridsåtgärder mot Almega Vårdföretagarna inte drabbar tredje person

Vill du som är medlem få löpande uppdateringar om läget?  Se till att vi har rätt e-post till dig på Mina sidor. Det är extra viktigt för dig som fått information via sms, eftersom vi skickar ut mer information via e-post. minasidor.kommunal.se

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar