Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Facklig framgång: Johanna och hennes kollega fick arbetstiden korrigerad

Johanna och hennes kollega fick arbetstiden korrigerad och retroaktiv lön
Johanna Andersson tillsammans med Kommunals regionala skyddsombud Patrik Sköldberg
Foto: Patrik Sköldberg, Kommunal Mitt
2020-02-19
Johanna Andersson arbetade under fyra år som kyrkvaktmästare i Lillkyrka församling i Enköpings pastorat och det var på den arbetsplatsen som de en dag fick besök av Kommunals regionala skyddsombud Patrik Sköldberg. Ett besök som skulle visa sig få stor betydelse för Johanna och hennes dåvarande kollega.

Det var första gången de träffades och samtalet rörde sig mellan himmel och jord, arbetsmiljö och olika anställningsformer. Ganska snabbt in i samtalet kom de in på arbetstiden och det visade sig att Johanna och hennes dåvarande kollega arbetade 40 tim/vecka. Det trots att det centrala kollektivavtalet anger att arbetstiden för kyrkvaktmästare är 38,25 tim/vecka. Det innebar att Johanna och hennes kollega hade arbetat 1 timme och 45 minuter för mycket varje vecka.

När Patrik Sköldberg kontaktade arbetsgivaren framkom det att arbetsledaren inte kände till det centrala avtalet. Arbetsgivaren lovade att omgående se över det och återkom sedan snabbt med bekräftelse på att de hade gjort fel och att det skulle rättas till. Johanna och kollegans arbetstid korrigerades och utöver det begärde även Kommunal att arbetsgivaren skulle ersätta dem för den tid de hade arbetet utan lön.

I samband med novemberlönen det året fick Johanna och hennes kollega retroaktiv lön för den tidigare obetalda tiden. Eftersom de hade arbetat olika lång tid fick de olika mycket i retroaktiv lön, ca 27 000 respektive ca 30 000 kronor.

─ Den julen blev det många fina julklappar, säger Johanna och skrattar. Vi var så tacksamma att få hjälp med det här.

Om inte Kommunal hade kommit på arbetsplatsbesök så hade vi kanske aldrig fått veta att vår arbetstid var fel.

Idag arbetar Johanna som vaktmästare på en annan plats i Enköpings pastorat.

Läs fler framgångsberättelser här!