Facklig framgång i Östhammar


Kommunal Mitt sektion Östhammar har hjälpt en medlem att gå från vikariat till en tillsvidareanställning, då arbetsgivaren inte haft koll på hur länge medlemmen varit anställd inom verksamheten.

Bild av Framgångslådan
Foto: Kommunal

Sektionen i Östhammar har under året hjälpt en medlem som begärt att få sin visstidsanställning omgjord till en tillsvidareanställning utan att lyckas. Medlemmen ansåg att hon jobbat länge nog, men fick till svar från sin arbetsgivare att hon behövde jobba ihop fler dagar innan hennes tillfälliga anställning kunde göras om till en tillsvidareanställning.

Medlemmen höll inte med sin chef och kontaktade inledningsvis sin HR-avdelning, som precis som chefen, hävdade att medlemmen inte arbetat tillräckligt länge för att få sin anställning konverterad.

Medlemmen vände sig därför till Kommunal i Östhammar. Den fackliga representanten gick då igenom samtliga anställningsbevis och kunde snart konstatera att medlemmen haft dubbla anställningar, med olika avtal. Men arbetsgivaren hade enbart räknat med arbetstiden från det ena avtalet och helt missat det andra. Det visade sig då att medlemmen skulle blivit tillsvidareanställd redan under 2021.

Kommunal begärde därför förhandling med arbetsgivaren och krävde att medlemmen skulle bli tillsvidareanställd omedelbart och även kompenseras retroaktivt. Detta resulterade i en tillsvidareanställning och retroaktiv lön på drygt 10 000 kronor till vår medlem.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar