Facklig framgång: 5 000 extra per anställd efter missat avtalstecknande


2022-03-10

Trägen vinner. Det tog nästan ett år, men till slut lyckades Kjell och Joel få igenom en ersättning till kollegorna på Got Event, efter att arbetsgivaren missat att teckna ett lokalt kollektivavtal.

Två män framför ett träd
Kjell Svensson och Joel Wiktorsson
Foto: Kommunal

Vi räknar på det tillsammans. 5 000 kronor per anställd och mellan 80 och 100 anställda på avtalet. – Ja, det är ju faktiskt upp emot en halv miljon, säger badmästaren Kjell Svensson, som är huvudskyddsombud och arbetsplatsombud på Got Event. Jag har inte tänkt på att det handlar om så mycket pengar, men det finns ju så klart ett stort symbolvärde i summan som arbetsgivaren får betala ut i och med vårt arbete.

Körde på i gamla hjulspår, utan utvärdering

Under snart ett års tid har Kjell, tillsammans med Joel Wiktorsson – arenaarbetare och skydds- och arbetsplatsombud, på Got Event – kämpat för att få igenom en ersättning till sina medlemmar som en kompensation för att arbetsgivaren missat att teckna ett avtal som styr arbetstiden. 

Kjell och Joel berättar om att Got Event länge skötte arbetstidsförläggningen enligt gammal praxis. Det vill säga, enligt en överenskommelse som bara fanns på fysiskt papper och som mer eller mindre bara var ett handslag mellan bolagets dåvarande vd och ordföranden för sektion Teknik. Överenskommelsen, som innebar att arbetsgivaren inte kunde schemalägga nattarbete, var egentligen en kullerbytta redan från start, och vad värre var, så glömdes den dessutom bort. 

– Man kan aldrig utesluta kvälls- och nattarbete i vår verksamhet, säger Kjell. Det blir alltid efterarbete efter till exempel evenemang på våra arenor, och många ombyggnationer sker nattetid.

– Och man gjorde ju aldrig några utvärderingar av avtalet, tillägger Joel. Inga diskussioner fördes kring om och hur det fungerade. Tiden bara gick.

Så vad var det som hände?

– För några år sedan så fick ledningen kritik från revisionen för att det fanns så mycket övertid i verksamheten. Eftersom man inte fick schemalägga nattarbete enligt den gamla överenskommelsen, så blev det ju övertid direkt när man behövde jobba sent, berättar Kjell, och fortsätter: Arbetsgivaren ville helt enkelt få kontroll på övertiden och sa upp avtalet. Samtidigt införde man "noll" övertid. I samband med det så blev vi uppmärksammade på att det måste finnas ett avtal som reglerar det här, och då fick vi kontakt med lokalombudsman Marie-Louise Eng, som direkt tipsade oss om att vi kunde förhandla om en ersättning för det här.

Ersättning för vadå?

– Kommunal hade kunnat stämma arbetsgivaren för avsaknad av lokalt kollektivavtal, eftersom de är skyldiga att ha det gällande de här frågorna. Överenskommelsen som fanns var inte tecknad enligt regelverket. Men vi valde att förhandla fram en ersättning för våra medlemmar i stället, säger Kjell.

Varför valde ni den vägen?

– Vi ville komma ur skyttegravstaktiken som fanns tidigare. Känslan innan Kjell och jag blev valda som ombud på vår arbetsplats, var att det var Got Event mot Kommunal, berättar Joel. Vi vill ha ett samarbete, och strävar efter att vår arbetsgivare ska förstå att allt vi gör vi för allas bästa.

– Ja, innan saknades det tyvärr förtroende och tillit från båda håll, fyller Kjell i. Det var så illa så att vi till och med lade till det som en punkt på dagordningen för de återkommande mötena med en av våra chefer, för att komma till rätta med det. 

Vad hände sedan?

– Man tecknade lokalt kollektivavtal och arbetsgivaren införde Time Care för att kontrollera tiden. Utifrån det ska sedan både plus- och minustid fördelas i dialog mellan den anställde och arbetsgivaren. Tanken är god, men systemet kommer så småningom visa att vi har för få anställda, vilket vi har påpekat länge. Det kommer att testas till gränsen, säger Kjell.

– Arbetsgivaren har visserligen köpt sig lite tid i och med Time Care, säger Joel. Nu har de 16 veckor på sig att rätta till och fördela upp till 30 timmars plus- och minustid. Men det kommer att bli tufft att få det att stämma hela vägen.

– Ja, och det därför det är jätteviktigt med den där dialogen, tillägger Kjell. Både plustid och minustid tillhör ju faktiskt den enskilde individen. Arbetsgivaren får inte bara lägga till och dra ifrån efter eget huvud.

Allt för stor okunskap hos arbetsgivaren

Kjell och Joel beskriver det fackliga arbetet fram till den färdiga överenskommelsen som ett år fullt av möten. Och de är båda mycket tacksamma för stödet de fått från avdelningen och utsedd kontaktperson.

– Det har varit en strid ström av möten, säger Kjell och skrattar.

– Ja, vi har till och med haft inplanerade möten på semestern, berättar Joel. Om vi hade sagt nej till det så hade vi inte varit färdiga än i dag. Det har varit möten med både Mimmi (lokalombudsman, Marie-Louise Eng, reds. anm.), med våra medlemmar och med arbetsgivaren. Och jag vill verkligen poängtera att vi inte hade kommit någonvart utan Mimmi. Hon ska ha en våldsamt stor eloge för sin tillgänglighet. Hon har varit kittet i det hela.

Hur har bemötandet varit från arbetsgivaren?

– Det har till största delen varit bra, men vi har mötts av en stor del okunskap, förklarar Joel. Det tycker jag är oroande. Men de har hela tiden velat hitta en lösning. 

Har det funnits andra orosmoln längsmed vägen?

– Ja, det fanns länge en stor tveksamhet hos oss kring om vi skulle skriva på överenskommelsen eller ej. Vi är lite oroade över hur arbetsgivaren kommer att agera i fortsättningen när det gäller schemaläggning. Vi har tyvärr redan sett exempel på monsterpass i våra scheman, och på att arbetsgivaren börjat utnyttja det nya systemet för att sprida ut timmar för egen vinning. Det där måste ske i dialog, säger Kjell.

Överlag positiva reaktioner från medlemmar

Joel berättar att arbetsgivaren indirekt tar på sig ansvaret för att det inte funnits något lokalt kollektivavtal på plats. Dock kunde de anställda som omfattas av ersättningen, redan innan Got Event gick ut och informerade om ersättningen, se engångsbeloppet i lönesystemet. Så frågor började rulla in redan innan utbetalningen kom, och då sa killarna helt enkelt som det var.

– Arbetsgivaren har inte skött sig, så de betalar ut en kompensation för det – så säger jag, berättar Kjell. 

Vilka reaktioner har ni fått från medlemmar?

– Det har varit övergripande positiva reaktioner än så länge, berättar Joel. När det började sippra ut information kring det här, så var det många som pratade om ledig tid eller semester som kompensation, och det var egentligen det vi ville förhandlat fram. Alternativt en månatlig kompensation. Men arbetsgivaren hade tänkt sig mindre än 5 000 kronor i engångsbelopp från början, så att vi i alla fall fick till det är en seger i sig. 

De flesta förstår att det inte är rätt sätt att arbeta på, så som det såg ut innan, säger Kjell. Och de flesta förstår också att det var ohållbart, även om det så klart är en besvikelse att man inte längre kan "räkna" med övertidskompensation, så som man kunde innan.

Kjell förklarar att det i överenskommelsen står att Kommunal och dess företrädare på Got Event, i och med ersättningen avsäger sig rätten att driva frågan ytterligare, men att varje enskild medlem fortfarande har möjlighet att driva saken vidare på egen hand, om man inte är nöjd.

Allt engagemang räknas 

När killarna ska sammanfatta årets arbete och resultatet av detsamma, så är känslorna blandade.

– Jag tycker framför allt att det är skönt att det är över. Det har varit lite stökigt, säger Joel, och fortsätter: Men det är också tråkigt på ett vis, för det kändes lite lätt med ett engångsbelopp. Det kom ändå undan lite för lätt, kan jag känna.

Kjell är inne på samma linje. – Det handlar så mycket om att de anställda ska anpassa sig efter arbetsgivaren i dag. Det tycker jag är helt fel. Vi måste samarbeta. Ett tydligt exempel på att vi tänker väldigt olika där, är att arbetsgivaren vill kalla det vi har nu för verksamhetsanpassad arbetstid, medan vi vill säga arbetstidsöverenskommelse. Det betyder två helt olika saker.

Joel instämmer i det Kjell säger och tillägger: – Man förväntas göra mer och mer, på mindre folk. Det går att förstå ur ett arbetsgivarperspektiv, men inte utifrån någon annan synvinkel, så som det sociala, gemenskap och så vidare. Det blir bara mer och mer ensamarbete, och mindre tillsammans hela tiden. 

Vad vill ni hälsa till andra ombud som upptäcker fel på sin arbetsplats?

– Man ska hitta sin Mimmi – någon som man kan bolla med, säger Joel och fortsätter: Men framför allt ska man våga! Och våga göra fel. Ingen kommer att halshugga dig. 

– Precis, säger Kjell. Och det du gör i ditt uppdrag gör skillnad, även om du kanske inte tycker att en enskild sak är så viktig, så bidrar du när du engagerar dig. Även om du inte vinner, så kan du skapa någon typ av förändring.

Kjell och Joel är rörande överens om hur betydelsefullt det varit att ha en fast kontaktperson på avdelningen under hela processen. Båda beskriver också att de lärt sig enormt mycket på vägen och att de känner sig starkare i sina roller. Joel sammanfattar: – Nu är inte ordet förhandling lika skrämmande längre. Men du måste våga doppa tårna – ge dig in i det, även om det känns övermäktigt.

Dela sidan