"Ett idiotiskt EU-förslag som slår hårt mot bussförarna!"


2017-04-28

- Går det här förslaget igenom blir vi busschaufförer som livegna robotar, säger Henrik Nielsen, regionalt fackligt ombud.

Den 31 maj kommer ett nytt förslag från EU-kommissionen som Kommunal befarar gäller regler för kör- och vilotider för bussförare i kollektivtrafik och av långfärdsbussar i Europa.Förslaget gäller så kallade EU-körningar på sträckor som är längre än 50 kilometer.

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Förare kan få köra upp till dubbelt så många dagar som i dag utan vilodag, från dagens regler på 6 dagar till 8 eller 12 dagar (gäller beställningstrafik).
  • Förare riskerar att inte längre få rätt till motsvarande en ledig helg efter två veckors arbete.
  • Rasterna kan kortas så att det blir tre raster på vardera 15 minuter efter 4,5 timmars körning.
  • Vilotiden ska inte få tas ut förrän föraren nått slutdestinationen.

Stöd bussförarna

Hjälp oss stoppa EU-kommissionens förslag. Skriv under namninsamlingen – Alla bussförare har rätt till en bra arbetsmiljö!

Försämrar trafiksäkerheten

Kritiken från fackligt håll är massiv eftersom förslaget påverkar förarnas arbetsvillkor och i dess förlängning även försämrar trafiksäkerheten.

- Det är ett idiotförslag. Det finns ingen chans till återhämtning om man arbetar tolv dagar i följd. Vad får den chaufför för socialt liv och hur utvilad blir man? säger Henrik Nielsen. Förslaget medför ökade olycksrisker och att liv står på spel.

EU-kommissionens förslag innebär längre körtider och kortare vila.

- De vill ändra rasterna också. Idag har du 15 minuter sedan 30 minuter alternativt 45 min efter 4,5 timme. Arbetsgivarna vill ändra till tre raster på 15 minuter i stället. Vilken chaufför hinner äta och återhämta sig på 15 minuter?

Veckovilan föreslås bli kortare

- De vill att bussförarna ska sitta i bussen och vara arbetsgivarna till lags i alla lägen. Det är en grym arbetsgivarpolitik. Arbetsgivarna hanterar de anställda på ett aggressivt sätt. De vill göra allt för att vinstmaximera.

Henrik Nielsen ger fler exempel på förslag till försämringar.

- Idag får du inte köra över vilotiden. Du måste du stanna vid första bästa ställe och ta ut din vila. Nu vill arbetsgivarna att du ska fortsätta köra till slutdestinationen och ta ut din vila där. De anser att det är mer flexibelt - jag anser att de måste lära sig att planera.

Förutom förslagen på ändringarna i EU-direktiven vill arbetsgivarna också ta bort dubbelbestraffningen.

- Om du har brister på bussen ger det idag böter både till chauffören och bussbolaget. Nu vill arbetsgivarna att endast chauffören ska få böter i framtiden.

Brist på förare

Det råder brist på bussförare idag.
- Vem vill ta anställning på ett företag där du bli deras ägodel? När du är utsliten slängs du sedan på soptippen. En chaufför är bara ett redskap - inte en människa. Arbetsgivaren har all makt och du ska vara glad att få ledigt.

Henrik Nielsen är oroad över utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.
- Vi har tillåtit arbetsgivarna att vrida tillbaka klockan till statarsamhället. Hela facket måste ta tillbaka mark för annars får vi stå där med mössan i handen.

- Arbetsgivarna försöker sparka undan fötterna på facket. De har redan lyckats i flera branscher som bemanning och städarna. Vi måste stå upp för våra rättigheter, säger Henrik Nielsen.

Dela sidan