Internationellt fackligt arbete

Kommunal är en del av en facklig världsrörelse, som har en oerhört viktig roll att spela. Fackföreningsrörelsen är en motkraft till marknadskrafterna och de internationella företagens makt.

I ett globalt perspektiv är vi inte bara medmänniskor, vi är också arbetskamrater. Kommunal är medlemmar i organisationer och kommittéer på svensk, nordisk och europeisk nivå. Vi är med och driver ett stort antal projekt med inriktning på utbildning och utveckling av facklig verksamhet på olika håll i världen.

Dela sidan