Internationellt fackligt arbete

Kommunal är en del av en facklig världsrörelse, som har en oerhört viktig roll att spela. Fackföreningsrörelsen är en motkraft till marknadskrafterna och de internationella företagens makt.

I ett globalt perspektiv är vi inte bara medmänniskor, vi är också arbetskamrater. Kommunal är medlemmar i organisationer och kommittéer på svensk, nordisk, europeisk och internationell nivå. Vi är med och driver ett stort antal projekt med inriktning på utbildning och utveckling av facklig verksamhet på olika håll i världen.

Sammanfattning av Kommunals internationella verksamhet

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar