Ditt nya kollektivavtal - KFO Skolor, förskolor och fritidshem


2020-12-01

Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med KFO gällande löner och allmänna anställningsvillkor för Skolor, förskolor och fritidshem. Löneutrymmet är totalt 5,4 % med en extra satsning för yrkesutbildade på 0,5 %.

Kvinna står vid barn som sitter vid ett bord i ett klassrum.
Foto: Kommunal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. 

Löneökningar 

Löneutrymme för individuella höjningar 1 juni 2021

Ett löneutrymme om lägst 700 kronor per heltidsanställd och månad fördelas individuellt och differentierat. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt. 

Löneutrymme för individuella höjningar 1 november 2022 

Ett löneutrymme om lägst 566 kronor per heltidsanställd och månad fördelas individuellt och differentierat. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt. 

Extra utrymme för yrkesutbildade 

Under avtalsperioden kommer ett extra löneutrymme på sammanlagt 0.5% att fördelas individuellt och differentierat till yrkesutbildad personal. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt. 

Lägstalöner 

Lägstalönerna höjs med sammanlagt 5,4% procent under avtalsperioden.  

Pension 

Åldern för intjänande av tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 till 22 år.   

Bemanning och översyn av löneavtalet 

Under avtalsperioden kommer Kommunal tillsammans med arbetsgivarorganisationen att se över bemanningsfrågan och löneavtalets struktur. 

Frågor och svar om ditt avtal

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om avtalet. 

Varför får jag ingen löneökning förrän 1 juni 2021?

Svenskt Näringsliv och LO kom i våras på grund av corona överens om att flytta fram avtalsförhandlingarna med sju månader. Samtidigt kom man också överens om att ingen skulle vinna eller förlora på detta. Denna överenskommelse ska fackförbunden inom LO och deras motparter följa.

Kommunal valde inte att flytta fram alla avtalsförhandlingar. KFO Skola, förskolor och fritidshem är ett av dem som inte flyttas fram. Kommunal behöver därför lägga den första lönerevisionen sju månader framåt i tiden. Annars skulle denna avtalsperiod bli längre än övriga, och medlemmar inom detta avtal skulle därmed få ut mer pengar. Alltså, bli vinnare på ett sätt som går emot överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO.

I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden. Du förlorar alltså inte på att det blir två lönerevisioner i stället för tre.

Varför får vi bara två lönerevisioner istället för tre, som SKR?

I avtalsförhandlingarna mellan Kommunal och SKR kom parterna överens om att skriva ett längre avtal (ett fjärde år) med tre lönerevisioner.

I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden. Du förlorar alltså inte på att det blir två lönerevisioner i stället för tre.

Eftersom vårt avtal med KFO är ett år kortare får vi möjlighet att påbörja avtalsförhandlingar ett år tidigare och förbättra medlemmarnas villkor.

Varför får jag inte ett engångsbelopp, som så många andra får?

Vid förhandlingarna ville inte arbetsgivareorganisationen gå med på något ytterligare än märket på arbetsmarknaden, alltså sammanlagt 5,4% i löneökningar under avtalsperioden. För att få till ett engångsbelopp hade Kommunal varit tvungna att kompromissa i villkoren i kollektivavtalet. För Kommunals del var det viktigare att få nivåhöjningen på 5,4% i löneökningar samt en extra satsning på yrkesutbildade.

Varför fick vi ett extrautrymme för yrkesutbildade?

Kommunals hållning är att yrkesutbildning ska leda till löneutveckling. Därför har vi varit tydliga i förhandlingarna med att vi vill ha en satsning på yrkesutbildade. Detta är ett led i att främja yrkesutvecklingen inom skola, förskola och fritidshem.

Vad händer om arbetsgivaren ger lönehöjningar innan den första lönerevisionen den 1 juni 2021? 

Om din arbetsgivare höjer din lön innan lönerevisionen den 1 juni 2021 ska lönerevisionen avräknas mot vad du redan fått.  Till exempel:  Om din arbetsgivare fördelat löneutrymmet med 500 kronor per anställd fr o m 1 nov 2020 finns det fortfarande 200 kronor per person i den totala potten att fördela individuellt och differentierat från och med den 1 juni 2021.  

Dela sidan