Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Delseger för skyddsombuden inom buss i Skåne

Delseger om att stänga bussarnas främre dörrar
Rosa Andersson är huvudskyddsombud för bussförarna i Skåne och nöjd med arbetsmiljöverkets förhandsbesked om stängda framdörrar
Foto: Monica Brundin Danielsson
2020-04-08
- Som huvudskyddsombud är jag glad och nöjd över det ställningstagande som arbetsmiljöverket gör. Eftersom Skånetrafiken sett framemot arbetsmiljöverkets ställningstagande så hoppas jag att de stänger dörrarna så fort som möjligt och vi ser fram emot arbetsmiljöverkets slutgiltiga beslut, säger Rosa Andersson, som är ett av de ombud som arbetat med frågan.

I en vägledande underrättelse till bussbolagen, Nobina, Transdev, Arriva, Vy, Bergkvara, skriver arbetsmiljöverkets jurister i dag att de främre dörrarna på bussarna inte ska öppnas vare sig för på- eller avstigning.

Det var i mitten av mars som skyddsombuden inom kollektivtrafiken, buss, i Skåne började uppmärksamma arbetsmiljöproblemen för bussförarna i samband med coronapandemin. Den 20 mars skickades ett föreläggande till arbetsmiljöverket där skyddsombuden bland annat krävde att framdörrarna skulle hållas stängda för förarnas och passagerarnas säkerhet.

Underrättelsen är en formalitet som föregår beslutet. Vi brukar ta den muntligt men i det här fallet valde vi att skicka den skriftlig, säger en tjänsteman på arbetsmiljöverket till Kommunal.

Arbetsgivarna, bussbolagen, har nu till på onsdag den 15 april på sig att svara på underrättelsen. I annat fall kommer arbetsmiljöverkets beslut att bli i enlighet med den skrivning som i dag gått ut till samtliga bussbolag. Underrättelsen har en gemensam del och sen har varje bussbolag speciella krav utifrån vad som kommit fram i de inspektioner som gjorts av arbetsmiljöverket.

Eftersom underrättelserna utöver den första delen, se nedan, skiljer sig åt från de olika bussbolagen, ber vi er att själva hämta handlingar från arbetsmiljöverket. I samband med ärendet har det framkommit andra brister i inspektionerna.

 

Arbetsmiljöverket skriver:

Vi överväger att från och med den 17 april 2020 förbjuda er att framföra buss i linjetrafik, som körs på uppdrag av Skånetrafiken (Region Skåne), om inte följande villkor är uppfyllda

1 a

Bussens främre dörr får inte öppnas för på eller avstigning av passagerare.

1b

Området från de två främsta stolsraderna och fram till förarplatsen på

bussen ska vara avspärrat så att avståndet mellan bussföraren och passagerna

kan upprätthållas.

1c

Det ska finnas tydlig markering och information till passagerarna

att de inte får vistas i det avspärrade området.

 

Förbudet gäller vid vite av 100 000 kronor för varje tillfället som buss framförs i linjetrafik utan att samtliga villkor är uppfyllda.

Kategorier

Arbetsmiljö Trafik Bussförare NOBINA SVERIGE AB VY BUSS AB BERGKVARABUSS AKTIEBOLAG ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG TRANSDEV SVERIGE AB Skåne Trafik, teknik, djur & natur