Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

De oumbärliga mötte strategiförfattaren i Osby

Föreläsning för och om De oumbärliga
Kerstin Mikaelsson, utredare på förbundet tillsammans med Gull-Britt Åkesson och Anette Öhman från sektion Osby
Foto: Monica Brundin Danielsson
2019-03-06
De vill ha färre barn i barngrupperna och att politikerna besöker dem i deras arbete. 36 barnskötare träffades i Lindhems samlingssal i Osby för att prata arbetsmiljö och lyssna till Kommunals utredare Kerstin Mikaelsson.

I januari publicerade Kommunal professionsstrategin De oumbärliga som från första till sista sidan handlar om hur barnskötaryrket kan göras mer attraktivt, hur utbildningen kan bli enhetlig och hur arbetsmiljön i förskolan kan förbättras. Kort sagt handlar den om lön, arbetsmiljö, utbildning och arbetstid.

- Det händer mycket inom området nu. Inte minst med tanke på den nya reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli i år och som tydligt skriver fram barnskötarnas roll, säger Kerstin Mikaelsson.

Det var Kommunal sektion Osby som stod som värd för mötet som hade stor uppslutning och där diskussionsviljan var stor. Det framkom bland annat att arbetsgivaren ännu inte börjat förbereda för den nya läroplanen och att det råder stora utmaningar med stora barngrupper i förskolan.

- Inom de närmsta tre åren behöver det anställas 16 700 nya barnskötare och samtidigt utbildas det cirka 2000 per år. Här måste det till insatser, berättar Kerstin Mikaelsson.

Strategin De oumbärliga pekar också på att andelen barnskötare i landet som arbetar deltid är över 50 procent och att drygt 35 procent har tidsbegränsade anställningar. Faktorer som skapar otrygghet och kortsiktighet.

- Vi vill att politikerna kommer ut och besöker oss så att de får se hur vi har det, sa en av barnskötarna efter en gruppdiskussion.

De oumbärliga är Kommunals första professionsstrategi och drar upp målen för hur Kommunal ska arbeta med och för barnskötarna.

- Det är en stor medlemsgrupp och barnskötaryrket är det femte vanligaste i Sverige, och det är de som ser till att förskolan fungerar, säger Kerstin Mikaelsson, som just nu reser runt till olika sektioner och avdelningar i landet för att prata om strategin och för att ta in röster från dem som arbetar i yrket.


- För mig handlar det lika mycket om att lyssna. Och jag önskar att de som kommer går därifrån och känner sig peppade, att de känner att det finns möjligheter och att vi tillsammans kan skapa förändring.

I strategin konstateras att barnskötarna behöver ha bättre förutsättningar att göra sitt jobb och att det behöver skapas tydliga utvecklingsvägar. Ett förslag är specialistbarnskötare, liksom det numera finns specialistundersköterskor.

- Nummer ett är rätt bemanning. Det är en förutsättning för mycket av det andra, säger Kerstin Mikaelsson.

Kommunals mål i urval

  • Utbildning och kontinuerlig yrkesutveckling ska löna sig. Lönenivå och löneutveckling för barnskötare behöver bli bättre
  • Det behövs en nationell standard för den utbildning som krävs för att arbeta som barnskötare och barnbiträde.
  • Inför ett nationellt kunskapslyft för att alla som arbetar som barnskötare ska ha utbildning att arbeta som barnskötare.
  • Nationella insatser för att minska stress och sjukfrånvaro för barnskötare.
  • Säkerställ rätt bemanning utifrån barngruppernas storlek och lokalernas utformning genom att införa riktlinjer om bemanning.