Brandmännen i höga kusten-Ådalen säger ifrån mot nya arbetsscheman.


2021-09-13

Förra veckan skrev en majoritet av brandmännen på Höga kusten- Ådalen ett öppet brev som skickades till politiker och media.

I brevet vädjar man om att någon ska reagera på det nya ohållbara helgscheman man fått till sig efter att Kommunal sagt upp ett lokalt avtal.

Under sommaren har Kommunal sagt upp ett lokalt avtal med räddningstjänsten i Höga Kusten-Ådalen, detta avtal sades upp på grund av att det var gammalt och omodernt. Avtalet då innebar att arbetsgivaren hade rätt att begära fler timmar av varje arbetstagare. Nu när det lokala avtalet sagts upp är det de centrala kollektivavtalet som gäller och då arbetsgivaren nu inte kan begära lika många arbetstimmar av varje anställd har man valt att ändra på bland annat helgschemat.

Innan hade man schema på helgen som innebar samplanerat delat dygn vilket gjorde det möjligt att kunna vara med familjen resterande del av helgen, de nya schemat innebär i praktiken att helgpassen blir uppdelade så man får mindre tid med familjen och dessutom är det många som pendlar långa sträckor och dessa resor kommer då också bli fler. Arbetsgivaren hävdar att dessa ändringar är på grund av att Kommunal sagt upp det lokala avtalet och att de inte har något val enligt de centrala kollektivavtalet. Kommunal hävdar klart och tydligt att de nya schemat inte är påtvingat av de kollektivavtal som gäller, de "gamla" schemat skulle fortfarande fungera med de kollektivavtal som gäller nu. Kommunal anser att det nya schemat bara är ett sett att visa missnöje över att de lokala avtalet sagts upp och de blir tyvärr på bekostnad av personalen.

Kommunal backar medlemmarna och de anställda som skrivit detta brev till hundra procent.

-Vi tycker att detta initiativ är väldigt bra och vi från Kommunals sida har tät kontakt med våra förtroendevalda på arbetsplatsena och vi följer det som händer. Vi har inte haft någon chans att påverka dessa nya scheman vilket arbetsgivaren hävdar och det är tråkigt när man straffar personalen på det här viset för att man inte är nöjd med de lokala förhandlingarna, säger ombudsmännen Frida Zackrisson och Kenneth Sahlin som båda varit med under förhandlingarna.

Kommunal vill understryka att arbetsgivaren har full möjlighet att ha kvar de helgschemat som innebar samplanerat delat dygn och fortfarande följa kollektivavtalet.

Det är väldigt frustrerande att arbetsgivaren i detta fall försöker lägga över ansvaret på Kommunal, jag vill verkligen understryka att lyssnar man på sin personal och kommunals förtroendevalda så följer man kollektivavtalet. Om man går ut och säger att man förstår frustrationen hos sin personal och är villig att prata och lyssna på de så är det bara att verkställa personalens önskan, det behövs ingen förhandling med oss för det, Säger kommunals Mellersta Norrlands avdelningsordförande Sara Sjödin.

Kommunal hoppas att arbetsgivaren ska lyssna på sina anställda och se till att ändra schemat så personalen slipper ha oro och känna att man kanske inte kommer orka jobba kvar inom de yrket man valt.

I allehanda 11 sep uppmärksammar man detta med flera uttalanden från anställda och även från Kommunals arbetsplatsombud Johan Hamberg.

Läs den här: Brandmännen i Höga Kusten–Ådalen vittnar om olidliga arbetsvillkor – vädjar till ledningen om förändring: "Oroliga och har ångest" (allehanda.se)

Dela sidan