"Ingen lugn och ro under semestern"


2015-10-09

Kan jag få semester i lugn och ro? När kommer jag att kunna vara ledig? Två frågor som undersköterskorna på Östra sjukhuset ännu inte vet svaret på. Varför ska semestern vara ett återkommande arbetsmiljöproblem? undrar Christine Marttila, Liselott Kjellström, Ann-Charlotte Pihl och Iréne Andrén, HSO på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra i Göteborg.

Publicerat i KA 18 maj 2015

Inför semestern har vi ett ständigt återkommande problem. Två tredjedelar av dem som vikarierar som undersköterskor är inte undersköterskor, utan under utbildning till ett annat yrke. Studenterna har inte samma inriktning på sina studier och risken är att det inte blir rätt fokus i arbetet. Det medför ökad arbetsbelastning och ansvar för ordinarie undersköterskor.

Överbeläggningen har under hela året varit konstant hög. Med överbeläggning menas att det finns fler patienter än vad avdelningen har plats eller bemanning för. Dessa patienter hamnar ofta i ett dagrum, en korridor eller i en extra säng. Det gör att vi tvingas arbeta icke-ergonomiskt då det inte finns tillräckligt med utrymme runt sängen och patienten vilket sliter oerhört på personalens kroppar med belastningsskador som följd. Under sommaren stängs flera avdelningar ner och sjukhuset har dragit ner på antalet vårdplatser. Patienterna finns fortfar­ande kvar och fortsätter att söka akutsjukvård. Det gör att personalen tar större ansvar, springer fortare och inte ges möjlighet att få ut sina raster.

Då vi redan under det gångna året sett ett mönster av ökad sjukfrånvaro och ett stort uttag av övertidstimmar ser vi med stor oro på våra medlemmars hälsa.

Våra farhågor är att personalen inte får lugn och ro under sin semester, utan blir störda av sms och telefonsamtal från jobbet vid akuta sjukluckor. Semesterplaneringen är i skrivande stund inte färdigplanerad på alla avdelningar. Alla medlemmar har fortfarande inte fått reda på om deras sommarsemestrar blir godkända eller inte.

Vår önskan inför nästa år är; god framförhållning med semesterplanering, tidig rekrytering av utbildade undersköterskor samt en aktiv rekrytering på undersköterskeutbildningarna.

Men den viktigaste åtgärden för undersköterskornas hälsa och arbetsmiljö vore en generell ökning av grundbemanningen. Fler undersköterskor skulle påverka den redan ansträngda arbetsmiljön i en positiv riktning, för alla! Under sommaren och hela året.

Christine Marttila
Liselott Kjellström
Ann-Charlotte Pihl
Iréne Andrén

Dela sidan