Barnskötaren och avtalsdelegaten Agnes: "Vi tittar på medlemmarnas förslag"


Agnes Jonsson, barnskötare i Knivsta, är en av de medlemmar som blivit utsedd till att vara avtalsdelegater under avtalsrörelsen 2023. Hennes uppgift är att gå igenom inskickade förslag från medlemmar och ihop med sin delegation formulera krav inför förhandlingarna. "Det är viktigt att tänka på att det är många som har varit inblandade innan vi i avtalsdelegationen börjar jobba. Till exempel medlemmen eller medlemmarna som har skrivit avtalsförslaget", säger Agnes.

Agnes Jonsson, avtalsdelegat.
Agnes Jonsson, till vardags barnskötare, tar hand om medlemmarnas avtalsförslag i sin roll som avtalsdelegat.
Foto: Kommunal.

Inför avtalsrörelsen 2023 träffades Kommunals alla avtalsdelegater på en uppstartskonferens, den 3 november i ABF-huset i Stockholm. En av avtalsdelegaterna var barnskötaren Agnes Jonsson, som är en riktig veteran i de här sammanhangen.

- Lite roligt att bli kallad veteran när jag suttit med i en avtalsdelegation en gång tidigare. Men jag har hanterat avtal länge, framförallt inom Sveriges kommuner och regioner utifrån det uppdrag jag har i en sektion, säger Agnes Jonsson.

Hon sitter i avtalsdelegationen för avtalet HÖK/AB, där motparten är Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Vad innebär det att sitta i en avtalsdelegation?

- Som delegat behöver jag lyfta blicken och tänka helhet. Det går ju inte att bara tänka på hur jag har det på min skola, på mitt fritids. Man måste tänka "hur har man det inom ett äldreboende?” Och även om det är ett mer branschinriktat avtal så behöver man ju tänka från norr till söder och även hur det här avtalet kan komma att påverka andra avtal. Det är ju också en bit i det hela. 

Efter att andra medlemmar skickat in sina avtalsförslag för respektive kollektivavtal tar Agnes och de andra i avtalsdelegationen fram förslag till avtalskrav. Det är också delegationen som - efter förhandlingar mellan arbetsgivarna och Kommunal - ger råd till vår förbundsstyrelse att anta eller förkasta förslaget till nytt kollektivavtal. 

Skulle du kunna beskriva vad som händer just nu i avtalsrörelsen?

- Precis innan där vi befinner oss nu så börjar vi titta på de avtalsförslag som finns. Det är ju en väldigt viktig bit. Vi tittar på förslagen, lyfter blicken och har en dialog med varandra i gruppen. Det är viktigt att tänka på att det är många som har varit inblandade innan vi i avtalsdelegationen börjar jobba. Till exempel medlemmen eller medlemmarna som har skrivit avtalsförslaget. Sen ska sektionen och avdelningen titta på det och efter det så kommer det till förbundet. 

Jag kan dygna, så jag tycker inte att nattmanglingarna är så jobbiga

Agnes Jonsson.

Under avtalsförhandlingar väntar ett både hårt arbete och att vänta på ny information. En förhandling brukar ofta innebära minst en nattmangling. 

Vilka utmaningar ser du i en avtalsförhandling? 

- Jag kan dygna så jag tycker inte nattmanglingarna är så jobbiga. Och så det ju så att om man jobbar inom förskola skola så kommer man alltid förberedd och har alltid med sig några klämmisar och så. Nä men skämt åsido, utmaningarna handlar om att kunna känna att man är med och känner sig trygg med besluten. Och att man sen kan gå ut och stå för dem.

Vad är en avtalsdelegation?

Det är en slags referensgrupp med medlemmar i Kommunal. Det finns en delegation för varje kollektivavtal. Delegationen formulerar avtalsförslag och stödjer ombudsmännen under förhandlingarna med arbetsgivarna. Sen ger delegationen råd till Kommunals förbundsstyrelse om att förkasta eller anta förslaget till nytt avtal.

Lär dig mer - så väljer vi frågorna vi vill driva

Avtalsrörelsen | Så väljer vi frågorna vi vill driva
Avtalsrörelsen | Så väljer vi frågorna vi vill driva

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar