Avtal klart - Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR


Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR för Riksavtalet. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2024.

Manlig sotare mot grå betongvägg.
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet 

Inom avtalet finns både tarifflöner och lokalt förhandlade individuella löner. Lönesättningsutrymmet är på 4,1 procent och gäller även övriga tillägg och ersättningar. Gäller från 1 april 2023.                                                                                      

Tarifflöner 

Tarifflönerna höjs med 4,1 procent från 1 april 2023.

Individuell lönesättning

Där det är tecknat ett lokalt avtal om individuella löner är parterna överens om att de höjs med 4,1 procent, 2,05 procent individgaranti, 2,05 procent till potten att fördela i lokal förhandling.

Ersättningar och tillägg

Alla ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent från 1 april 2023.

Nyanställningar

Alla som nyanställs, där det är tecknat ett lokalt avtal om individuella löner , ska lönesättas utifrån gällande tarifflön, för att sedan gå in på individuell lönesättning på de arbetsplatser där individuell lönesättning tillämpas..

Individuell lön

Lokala fackliga företrädare skall ha full insyn i lönesättningen för alla på arbetsplatsen som berörs av löneavtalet.

Lönesamtal ska dokumenteras skriftligen. Efter genomfört lönesamtal ska lönesättande chef skriftligen ange och tydligt motivera lönesättningen av arbetstagaren. I dokumentationen ska det tydligt framgå vilka lönekriterier som arbetstagaren bedömts utifrån. Dokumentationen ska vara genomförd inom en vecka efter det att lönesamtalet ägt rum och ska undertecknas av arbetstagaren och lönesättande chef. 

Under nästkommande utvecklingssamtal och lönesamtal ska dokumentationen av lönesamtalet följas upp. 

Avtalsförsäkringarna och avtalspensionerna

Parterna är överens om att de villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension som följer av nuvarande förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv blir tillämpliga även på detta avtalsområde.

Arbetstider

Vid kortare dygnsvila än åtta timmar ska arbetstagaren få minst åtta timmars sammanhängande vila i direkt anslutning till arbetstiden om påföljande dag inte är arbetsfri. 

Om dygnsvilan inskränks enligt paragraf 11 i avtalet har arbetstagaren rätt till kompenserande vila motsvarande den minskade dygnsvilan. 

Vilan ska förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan och vara sammanhängande. Om detta av objektiva skäl inte är möjligt ska kompensation ske senast inom 14 dagar. Förflyttning av vila inom 14 dagar får enbart ske vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte kan förutse, påverka eller planera.

Arbetskläder

Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder vid behov enligt nedan:

  • Överdragsställ och kurpis
  • Värmeväst/-jacka
  • Skyddsglasögon
  • Underställ
  • Sommar- och vinterskor

Bidrag med det faktiska beloppet, dock max 2000 kr vartannat år gäller för glasögon.

Arbetsgivaren ska även ombesörja tvätt och underhåll av tillhandahållna arbetskläder i nödvändig omfattning och vid behov. 

Arbetsgrupp

Centrala parterna är överens om att under kommande avtalsår arbeta fram ett nytt lönesystem med befattningslöner som skulle kunna provas på gemensamt framtagna arbetsplatser under nästa avtalsperiod.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar