Avtal klart - Sobona Besöksnäring och kulturarv


Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sobona för anställda på avtalsområdet Besöksnäring och kulturarv. Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löner och allmänna anställningsvillkor och gäller för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Illustration som föreställer dokument.
Foto: Kommunal.

Lön

Löneökningar

Från 1 april 2023 utgörs utrymmet av 4,1 procent.

Från 1 april 2024 utgörs utrymmet av 3,3 procent.

Vid beräkning av utrymmet ska dock den lägsta månadslönesumman för heltidsarbetande arbetstagare utgöra 28 211 kronor.

Lägstalöner

Lägsta löner höjs 1 april 2023 med 1 350 kronor och nya lägsta löner blir enligt nedan.

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år är från och med den 1 april 2023: 22 180 kronor.

Lägsta lön för arbetstagare med yrkesförberedande gymnasieutbildning är från och 1 april 2023: 23 600 kronor.

Lägsta löner höjs 1 april 2024. Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år är från och med den 1 april 2024:22 940 kronor.

Lägsta lön för arbetstagare med yrkesförberedande gymnasieutbildning är från och 1 april 2024: 24 400 kronor.

Individuell lön och lönesamtal

Lönesamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska dokumenteras skriftligt. Det ska tydligt redovisas vilka kriterier som ligger till grund för lönesättningen på arbetsplatsen.

Ersättningar och tillägg

Alla ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 april 2023.

Alla ersättningar och tillägg höjs med 3,3 procent från och med 1 april 2024.

Anställningsvillkor

Jour och beredskap

Beredskapsersättning utbetalas under hela beredskapsperioden även vid arbete under beredskapen.

Dygnsvila 

Från 1 januari 2024 träder nya regler i kraft som innebär att om arbetstagaren måste få sin kompenserande vila under ordinarie arbetstid så görs inget löneavdrag. Vidare regleras när kompensationen ska ges.

Semesterdagstillägg 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan arbetstagaren i stället för semesterdagstillägg erhålla flera semesterdagar eller extra avsättning till tjänstepension.

Aktivt arbete under beredskap

Det är arbetsgivarens ansvar att tydliggöra förutsättningarna för aktivt arbete. Oavsett om arbetet kräver inställelse på arbetsplatsen eller om det med hjälp av tekniska hjälpmedel kan utföras från annan plats så ersätts all form av aktivt arbete.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar