Avtal klart - Fremia Ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag


Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Kommunal och Fremia för området ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya avtalet innehåller löneökningar och höjningar av ersättningar och tillägg i enlighet med märket, samt en höjning av lägstalönerna på avtalet.

Löner och ersättningar

Löner och ersättningar år ett höjs den 1 oktober 2023. 

Löneökningar

År ett är löneökningen 1 075 kronor.

Löner och ersättningar första avtalsåret

​​​Minimilönehöjningar år ett i krontal​​:

  • Yrkesgrupp A - som fyllt 16 år: 733 kronor.
  • Yrkesgrupp B - som fyllt 17 år: 784 kronor.
  • Yrkesgrupp C - som fyllt 18 år: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp D - med 3 års yrkesvana: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp E - med 5 års yrkesvana: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp F - övriga arbetstagare: 1350 kronor.

Övriga ersättningar i avtalet höjs med 4,1 procent. 

Löner och ersättningar andra avtalsåret

År två är löneökningen 966 kronor.

Från och med 1 oktober 2024 höjs minimilöner och ersättningar med 3,3 procent.

Villkorsändringar

Avtalet följer nya LAS. 

Avtalet byter namn från Ridinstruktör, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag, till Ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar