Avtal klart - Fremia hushållsnära tjänster


Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Fremia hushållsnära tjänster. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Löneökningar

  • År 1: 1 oktober 2023 höjs lönerna med 850 kronor.
  • År 2: 1 oktober 2024 höjs lönerna med 800 kronor.

Lönehöjningar 1 oktober 2023 och 1 oktober 2024

Enas inte de lokala parterna om annat bildas ett löneutrymme om 850 kronor per heltidsanställd den 1 oktober 2023 samt 800 kronor 1 oktober 2024. En del av löneutrymmet utges som en generell löneökning, medan resterande löneutrymme utgör en lönepott för fördelning individuellt på respektive arbetstagare. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt.

Lönereglering 1 oktober 2023

Generell löneökning/månad: 340 kronor.
Lönepott/månad: 510 kronor.

Lönereglering 1 oktober 2024

Generell löneökning/månad: 320 kronor.
Lönepott/månad: 480 kronor.

Ersättningar och tillägg

Alla ersättningar, förutom storhelgs-OB, höjs enligt följande:

  • År 1: 1 oktober 2023 höjs alla ersättningar med 4,1 procent.
  • År 2: 1 oktober 2024 höjs alla ersättningar med 3,3 procent.

Storhelgs-OB höjs enligt följande:

  • År 1: 1 oktober 2023 höjs storhelgs-OB med 5,4 procent.
  • År 2: 1 oktober 2024 höjs storhelgs-OB med 4,6 procent.

Lägstlöner

Lägsta utgående månadslön för anställda som fyllt 18 år är:

  • År 1: 1 oktober 2023 höjs lägstlönerna med 1 150 kronor.
  • År 2: 1 oktober 2024 höjs lägstlönerna med 850 kronor.

Branschvanetillägg

Branschvanetillägg erhålles vid lönerevision enligt följande.

Efter tre års branschvana: branschvanetillägg utges med 200 kronor per månad. Beloppen gäller för anställda som har en heltidsanställning. Vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till sysselsättningsgraden.

Tillägget avstäms i samband med lönerevision. Kraven för branschvanetillägget måste vara uppfyllda vid angivet datum för lönerevision.

Dokumenterade branschvanan ska kunna visas av medarbetaren och fastställas vid anställningens start.

Branschvana intjänas från och med 18 år. En förutsättning för tillgodoräknande av branschvana är att, den anställde, har haft en faktisk arbetad tid i Sverige om i genomsnitt minst 15 timmar per vecka under en beräkningsperiod om tolv månader. Arbetet ska ha utförts i ett företag som har kollektivavtal.

Har du funderingar?

Om du har frågor kring ditt avtal eller avtalsförhandlingarna, kan du alltid kontakta din sektion (logga in på Mina sidor för kontaktuppgifter) eller vår fackliga rådgivning, Kommunal Direkt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar