Avtal klart för Almega Kompetensföretagen – bemanningsavtalet


2023-05-05

LO:s samtliga medlemsförbund har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen, bemanningsavtalet. Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löner och allmänna anställningsvillkor och gäller för perioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtal klart
Avtal klart för Almega Kompetensföretagen – bemanningsavtalet
Foto: Kommunal

Lön 

Löneökningarna följer märket på svensk arbetsmarknad.

  • Från och med 1 maj 2023 höjs garantiersättningen till 126, 30 för kvalificerade arbetare och 124,79 kronor i timmen för övriga. 
  • Från och med 1 maj 2024 kommer alla arbetstagares garantiersättning höjas till 128,91 kronor i timmen.

Ersättningar och tillägg 

Ersättning för obekväm arbetstid höjs i enlighet med märket.

Parterna är överens om ett införande av regelverk om reskostnadsersättning vid dagliga resor utanför arbetstider. 

Arbetsgrupp 

Parterna inrättar en arbetsgrupp angående det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen.

Dela sidan