Matens betydelse för ett friskt åldrande - en föreläsningsserie

Att maten och näringen är viktigt för att vi människor ska må bra är vi alla överens om. När vi blir äldre så förändras kroppens förutsättningar och det ställer krav på äldreomsorgen.

Lyssna till professor Yngve Gustafson som delar med sig av sin erfarenhet av äldre människor och matens betydelse för ett friskt åldrande. 

Jag önskar att alla; politiker, arbetsgivare och allmänheten, skulle se denna föreläsning så att de förstår vilka livsviktiga arbeten våra medlemmar har. Det behövs utbildad personal som har tillräckligt med tid, handlingsfrihet och befogenheter för sina arbetsuppgifter. Det är så vi skapar framtidens äldreomsorg. Ann Georgsson, ombudsman Kommunal

Föreläsningsserie i tretton avsnitt

Föreläsningsserien belyser matens betydelse för äldre människor. Föreläsningen är främst riktad till dig som arbetar som undersköterska eller vårdbiträde både inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården men är även intressant för alla som har en äldre i sin närhet. Eller bara är nyfiken, vi lovar att alla kommer lära sig något. 


Avsnitt 1: Introduktion (0:49 minuter)


Avsnitt 3: Undernäring (3:04 minuter)

Avsnitt 4: Geriatrik (6:05 minuter)


Avsnitt 5:  Helhetssyn (10:13 minuter)

Tid för mat

Föreläsningsserien är en del av projektet Tid för mat som Kommunal har. I projektet ingår en referensgrupp som stöd. Deltagare i referensgruppen som stöd för projektet har hittills varit professor Yngve Gustafson (Umeå Universitet), Professor Tommy Cederholm (Uppsala Universitet), Livsmedelsverket, PRO, Susanne Rolfner Suvanto (Omvårdnadsinstitutet), Demensförbundet, medlemmar i Kommunal och SKPF.

Villkoren för de äldre återspeglar villkoren för medlemmarna som arbetar i Äldreomsorgen. Synen på mat och matsituationen måste förändras från grunden. Det behövs tid att se till att de äldre får den näring de behöver och att maten hamnar i magen. Det behövs kvalificerad personal som har tid att göra sitt jobb, där det finns tid för mat och handlingsutrymme. För det krävs rätt bemanning som gör det möjligt.

Dela sidan