”Kunskap gör enorm skillnad”

Axel Fellenius arbetar som barnskötare i Uppsala kommun. Han hade fått kunskaper i arbete som han kunde tillgodoräkna sig vid studier till barnskötare med gymnasieexamen på Komvux.

 Valideringen vid antagningen innebar att han inte behövde genomföra den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen och därmed kunde korta sin studietid. Gymnasieexamen kunde ge vissa fördelar via medlemskapet i Kommunal, som högre lön och yrkestitel utbildad barnskötare. 

Vem tog initiativet?

– Det var jag som tog initiativet. Jag hade en anställning som outbildad barnskötare och saknade en fullständig gymnasieexamen. Jag började som vikarie och valideringen innebar en möjlighet att läsa ett år för att få min barnskötarexamen. Kunskap gör en enorm skillnad.

Var det fler än du på arbetsplatsen som deltog?

– Nej, inte just då. Nu är det en kollega som går samma utbildning.

Vad gav det?

– Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Jag har fått möjlighet att diskutera med andra i samma situation med olika arbetserfarenhet. Jag har också fått en bättre förståelse för hur och varför svenska förskolan är utformad som den är.

Skulle du rekommendera det till andra?

– Absolut.

Jag har fått möjlighet att diskutera med andra i samma situation med olika arbetserfarenhet. Jag har också fått en bättre förståelse för hur och varför svenska förskolan är utformad som den är.

Vad ska man tänka på?

– Det är en positiv upplevelse som ger nya perspektiv med många bra diskussioner. Det är kunniga lärare med erfarenhet från förskolan, vilket ger mycket. Gymnasieexamen ger dessutom högre lön.

Vad kan Kommunal göra för att stimulera fler medlemmar att bli validerade? 

– Visa på att det finns bra utbildningar med lärarledd undervisning där eleverna får dela med sig och lära av varandra i klassrummet.  Kommunal kan kommunicera att politiker och ansvariga i kommunen borde intressera sig för att personalen är utbildad så långt det är möjligt. Kommunal skulle kunna stötta och motivera medlemmar att vilja lära sig mer och delta i validering med utbildningssatsningar.

Har du fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen?

–Nej, inte direkt kopplat till utbildningen. Jag vet, förstår och kan mer om planeringen av verksamheten. Och jag tar större ansvar för förskolans aktivitetsplanering och förstår bättre varför man gör olika saker. 

Har kollegorna märkt av de nya kunskaperna?

–Möjligtvis, men de har inte sagt något. Jag känner själv att jag idag har ett större engagemang, mer teoretisk kunskap och en ökad förståelse för verksamhetens innehåll och utformning. 

Vilka är dina viktigaste medskick kring validering?

  • Det bidrar till en ökad delaktighet i förskolans utveckling och arbetssätt. 
  • Det ger högre lön. 
  • Det ger tryggare anställning. 
  • Det är en nationellt likvärdig gymnasieexamen till barnskötare. 
  • Det är en merit på CV.

Vad är validering?

Du får din kompetens bedömd av en oberoende part, till exempel en auktoriserad organisation.  Du kan till exempel ha lärt dig något nytt på jobbet eller i din vardag, men sakna intyg på dina kunskaper. Med valideringen kan du  till exempel komplettera din utbildning, läsa vidare eller ta nästa steg på din arbetsplats.

Samlad information om validering

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar