Avtalsförsäkringar

Hos arbetsgivare med kollektivavtal är arbetstagarna försäkrade i så kallade avtalsförsäkringar som kan ge ekonomisk ersättning vid olika livssituationer. Du måste själv anmäla om du vill ha ersättning från en avtalsförsäkring.

Flicka sitter på ett köksbord bredvid två kvinnor.
Foto: Stina Gränfors.

Avtalsförsäkringarna kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet, till exempel de ersättningar som staten betalar ut via Försäkringskassan.

Att din arbetsgivare har kollektivavtal är en viktig del av ditt försäkringsskydd. Då omfattas du via din anställning av en så kallad tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt ersättning till dina efterlevande om du avlider. 

Livssituationer då avtalsförsäkringar kan ge kompletterande ekonomisk ersättning:

  • sjukdom
  • arbetsskada
  • arbetslöshet
  • föräldraledighet
  • pension
  • dödsfall.

Olika avtalsförsäkringar beroende på arbetsgivare

AFA Försäkring sköter många avtalsförsäkringar och på deras webb finns information om vilka avtalsförsäkringar som gäller för olika avtalsområden. 

Hur går anmälan till?

Du måste själv anmäla att du vill ha ersättning från en avtalsförsäkring.

Gör din anmälan och läs mer om hur det går till

Visst finns det arbetsgivare som påminner om att det är dags att anmäla, men räkna inte med det. Försök ha koll själv så att du inte missar möjligheten till ekonomisk ersättning.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal?

Arbetstagare som jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal har inte rätt till kompletterande ersättningar från kollektivavtalade försäkringar vid till exempel sjukdom och dödsfall. Tjänstepension kan också saknas. Det innebär sämre ekonomi vid olika livssituationer. Men det finns arbetsgivare som inte har kollektivavtal men som ändå har liknande försäkringar för arbetstagarna.

Vill du att din arbetsgivare skaffar kollektivavtal med Kommunal? Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt så hjälps vi åt att få arbetsgivaren att skriva på. 

Medlemsförsäkringar är inte samma sak som avtalsförsäkringar

I medlemskapet i Kommunal ingår ett antal försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna och avtalsförsäkringarna. Det gäller bland annat olycksfallsförsäkring på fritiden och inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Som medlem har du också fått erbjudande om att teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring.

Läs om dina medlemsförsäkringar på Folksam

Fråga Kommunal!

Har du frågor om försäkringar och pensioner? Om ni har ett arbetsplatsombud kan du börja med att fråga hen. Din sektion och avdelning i Kommunal kan också hjälpa till. 

Du är alltid välkommen att kontakta Kommunal Direkt!

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar