Ny överenskommelse lyfter Dalarnas vård och barnomsorg


För att lösa välfärdens framtida rekryteringsbehov, har Kommunal Bergslagen och Socialdemokraterna i Dalarna nått en överenskommelse, som gäller inom kommuner eller landsting i Dalarna där Socialdemokraterna styr. Handslaget innebär bland annat att man erbjuder tillsvidareanställning på heltid till alla som går gymnasiets barn- och fritidsprogram eller vård- och omsorgscollege på gymnasienivå genom en utbildningsanordnare.

Undersköterska i sjukhuskorridor
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Hej Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal Bergslagen!

Ett handslag mellan Kommunal Bergslagen och Socialdemokraterna i Dalarna, vad betyder det?

Det innebär flera saker, för det första handlar det om att erbjuda tillsvidareanställning på heltid till alla som går gymnasiets barn- och fritidsprogram eller vård- och omsorgscollege på gymnasienivå genom en utbildningsanordnare, inom kommuner eller landsting i Dalarna där Socialdemokraterna styr. Har man genomfört en godkänd utbildning, ska man få en anställning inom tre månader.

Vi tar också ett riktigt krafttag och gör en rejäl översyn av alla visstidsanställningar. Vidare kommer vi även att jobba partsgemensamt för att lokalt förbättra inflytande, medbestämmande och arbetsmiljö inom samtliga av våra avtalsområden.

Vad betyder det här för medlemmarna i Kommunal?

Det innebär att bemanningen kommer att kunna öka. Vi känner ju redan till det framtida rekryteringsbehovet och det här är ett sätt att möta det behovet. Ett löfte om anställning efter utbildningen hoppas vi kommer att få fler att söka sig till utbildningar inom barnomsorgen och vården.

En viktig del är att visstidanställda får tryggare anställningar, istället för visstidsanställningar. De finns ju redan i verksamheten och de behövs. Nu ser vi till att ge dem tryggare och stabilare anställningar.

Överenskommelsen har också stor betydelse för att skapa mer inflytande och bättre arbetsmiljö. Det är ju något som är väldigt konkret, positivt och arbetsplatsnära för våra medlemmar, som de kommer att märka av i sitt dagliga arbete.

Är det här lösningen för att säkra rekryteringsbehoven i välfärden?

Ja, det är en del av lösningen. Både våra egna och SKL:s rapporter har visat på stora rekryteringsbehov inom välfärden. Det här kommer givetvis inte att lösa allt, men det visar att vi är beredda att satsa och ta tillvara på dem som utbildar sig inom vård och barnomsorg. Handslaget visar att det finns en framtid, kontinuitet och trygghet i att jobba inom barnomsorgen och vården. Det är ett riktigt bra steg, i helt rätt riktning.

Det här är verkligen en facklig seger, men hade det gått att genomföra utan facklig-politisk samverkan?

Nej, det hade det inte. Kommunal Bergslagen och Socialdemokraterna i Dalarna har jobbat länge med facklig-politisk samverkan. Det är tack vare ett bra och långsiktigt samarbete som vi kunnat få igenom fackliga segrar. Och nu ser vi resultatet av det som man tillsammans byggt upp under en lång tid – ett resultat som vi är väldigt stolta över!

Överenskommelsen träder i kraft fullt ut 2019-06-30.

Ny överenskommelse lyfter Dalarnas vård och barnomsorg

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar