Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg


2016-02-18

Vården och omsorgens anställda är vardagens självklara följeslagare. De tar hand om våra äldre, sköter om våra barn på förskolan, vårdar oss alla när vi blir sjuka. Men de behandlas som om vi inte behöver dem. År efter år förväntas personal inom vård och omsorg fungera och leverera kvalitet utan att få den mest grundläggande anställningstrygghet tillgodosedd.

Trots ett stabilt och ökande behov av vård- och omsorgspersonal, visar Kommunals nya rapport "Flexibilitetens pris"  att antalet tidsbegränsade anställningar inom vård och omsorg ökar för sjätte året i rad. Bland undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden i hela Sverige var 2015 totalt 25 procent tidsbegränsat anställda. Ökningen kan delvis förklaras av olika konjunkturlägen, men också av förändringar i hur offentlig sektor styrs och organiseras. Över 80 procent av ökningen av tidsbegränsat anställda sedan 2009 består av tim- och behovsanställningar, som är den mest oförutsägbara formen av vikariat eller allmän visstid. För den enskilda innebär det en osäkerhet kring ens försörjning varje månad och svårigheter att planera sitt liv.

För att säkra en god anställningstrygghet för de anställda inom vård och omsorg, ställer Kommunal följande krav:

  • Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Det ska alltid finnas ett objektivt skäl till att tidsbegränsa en anställning.
  • För in krav på personalövertagande med bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet. Det ska inte vara möjligt att säga upp personal eller försämra personalens arbetsvillkor vid byte av utförare.
  • En person som varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare, oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställningsform, ska efter max två år erbjudas en tillsvidareanställning på heltid.
  • Företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln till tillsvidareanställning i LAS ska räknas utifrån hur länge personen arbetat inom offentligt finansierad verksamhet inom en kommun eller ett landsting, oavsett om verksamheten är privat eller offentlig och förutsatt att det gäller arbete inom samma yrkeskategori.
  • Sveriges Kommuner och Landsting ska sätta som procentmål att det inom ingen yrkeskategori i vård, skola eller omsorg får vara mer än 10 procent tidsbegränsat anställda.
  • Inför vikariepooler som standard i kommun, landsting och större företag, där personalen är tillsvidareanställd på heltid med kapacitet att täcka upp motsvarande korttidsbehov i kommunen eller landstingets finansierade verksamheter.
  • Avskaffa tvångsklausulerna i LOV gällande privat etableringsfrihet och tvingande implementering av vårdval på primärvårdsområdet. Kommun och landsting ska avgöra behovet av etablering.

Här kan du se webbsändningen från seminariet där rapporten presenterades.

Flexibilitetens pris - rapport om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg

Rapporten "Flexibilitetens pris" (pdf)

Dela sidan