Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Närbild på hand som håller i en annan persons arm.

"Så mycket bättre" - en rapport om löner och villkor inom den offentliga och privata äldreomsorgen

Kommunal har för fjärde gången tagit fram rapporten “Så mycket bättre”? med uppdaterad statistik om löner och villkor inom den offentliga och privata äldreomsorgen. I rapporten visar det sig att lönerna är lägre och deltids- och visstidsanställningarna är fler inom privat äldreomsorg. Skillnaderna mellan driftsformerna har dessutom ökat över tid.
Bild på kvinna med visir och munskydd.

Pandemin i sjukvården

Inom sjukvården organiserar Kommunal bland annat undersköterskor, lokalvårdare, ambulanssjukvårdare och vaktmästare. I en ny rapport redovisas en intervjustudie som bygger på intervjuer med 13 sektioner inom Kommunal. Rapporten handlar om deras erfarenheter av att arbeta i pandemin i olika delar av Sverige.
Två kvinnor sitter bredvid varandra.

Rätt bemanning - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Sverige är fortfarande ett av världens bästa länder att åldras i. Men det finns ett växande gap mellan äldres behov av vård och omsorg och personalens förutsättningar att hinna tillgodose dessa behov.
Brandman tar på brandhjälm

Bemanning och arbetsmiljö inom räddningstjänsten

Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för medlemmarna i Kommunal. Inom räddningstjänsten, där brister i arbetsmiljö snabbt kan leda till livsfarliga situationer, måste det alltid vara uppe på dagordningen. På samma sätt är hög och rätt bemanning samt goda arbetsvillkor avgörande för en räddningstjänst med hög kvalitet. Det handlar i slutänden om att vi ska vara oss trygga och säkra vad som än händer – när det händer.
Bild på en elevassistent.

Trygghetsskaparna - en rapport om yrkesgrupperna med pedagogiskt uppdrag

Yrkesgrupperna med ett pedagogiskt och socialt uppdrag bidrar redan idag till elevers förutsättning för lärande och utveckling i skola och i de läroplansstyrda fritidshemmen. Deras förutsättningar att göra det de är proffs på behöver dock stärkas. Kommunal ser att det krävs förändringsarbete på många olika nivåer.
Anna Spånt Enbuske.

Om medlemmarnas inställning till och förväntningar på ny teknik

Introduktionen av ny teknik på arbetsplatserna påverkar Kommunals medlemmar allt mer. I två rapporter reder vi ut dels vad medlemmarna har för inställning till ny teknik och dels hur deras förväntningar på den ser ut.
Kvinna i närbild tittar in i kameran.

Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas. Det visar en Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020.

Kategorier

Arbetsmiljö
Kvinna med visir och munskydd.

Pandemi på äldreboendet - en rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin

När coronaviruset svepte in i början av 2020 drogs Sverige in i den värsta kris som drabbat landet på många decennier. Rapporten ”Pandemi på äldreboendet” studerar vilka förutsättningar den svenska äldreomsorgen hade att hantera en pandemi. Fanns det ett samband mellan äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar och hur man lyckades med smittbekämpandet på äldreboenden? Vilka slutsatser och lärdomar ska vi ta med oss från den här krisen?
Kvinnlig undersköterska.

Pension för mödan – det ska löna sig att ha arbetat

Visst ska det synas på pensionen att man har arbetat ett helt yrkesliv?  I rapporten "Pension för mödan – det ska löna sig att ha arbetat" analyserar vi konsekvenserna för pensionen för medlemmarna i Kommunal.

Kategorier

Pension
Kvinnlig undersköterska.

Trygghet på arbetsmarknaden – en rapport om arbetsrätt och anställningsvillkor i välfärden

Hur har arbetsrätten och anställningstryggheten utvecklats på arbetsmarknaden? Om det handlar rapporten "Trygghet på arbetsmarknaden". Den fokuserar på Kommunals avtalsområde och sektorerna vård och omsorg och utbildning. Här redogör vi också för hur anställningstryggheten ser ut i praktiken, och hur den relaterar till såväl privatiseringar inom välfärden som anställningsskyddets tillämpning.

Pages