Arbetstidsregler i kollektivavtal

Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra arbetstidsregler än de som gäller enligt arbetstidslagen. Överenskommelsen måste stå med i centrala kollektivavtal och får inte ge sämre villkor än vad lagtexten säger.

Illustration som föreställer en väggklocka.
Foto: Kommunal.

Det är arbetstidslagen som reglerar vilken arbetstid som gäller på jobbet. Lagen ska ses som norm. Det innebär att Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra nivåer och villkor än de som anges i arbetstidslagen, men att de inte får vara sämre än lagens regler.

Om parterna (Kommunal och arbetsgivaren) inte kan komma överens om vilka avvikelser från lagen som ska gälla, så är det Arbetsmiljöverket som bestämmer om det är okej att ha andra arbetstider än de som gäller enligt lag.

Kortare veckoarbetstid tack vare kollektivavtal

Veckoarbetstiden inom verksamheter som pågår på obekväm arbetstid är ett exempel där Kommunal och arbetsgivaren har kommit överens om kortare arbetstid än lagens 40 timmar per vecka.

Vad som gäller står i de centrala kollektivavtalen. Du kan logga logga in på Mina sidor för att se uppgifter om ditt kollektivavtal.

Se även: Arbetstidslagen på Riksdagens webbplats.

Dela sidan