Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm arbetstid

Verksamheter som pågår på obekväm arbetstid har ofta en kortare arbetstid än lagens regel om max 40 timmar per vecka. Det är ett resultat av förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarna. Vad som gäller står med i de centrala kollektivavtalen.

Hur mycket kortare arbetstiden är beror på vilket kollektivavtal som gäller. Därför är det viktigt att du som vill veta vad som gäller för dig verkligen läser i rätt kollektivavtal. Arbetstidslagen visar vad som gäller om det inte finns något kollektivavtal med annan överenskommelse om kortare veckoarbetstid.

Exempel på kortare veckoarbetstid i kollektivavtal

  • Det vanligaste veckoarbetstidsmåttet för medlemmar som arbetar natt är 36,33 timmar, vilket är en arbetstidsförkortning jämfört med arbetstidslagen.
  • I vissa kollektivavtal gäller 37 timmar per vecka som veckoarbetstid. Det är också en arbetstidsförkortning i jämförelse med arbetstidslagen.

Vill du veta vilket kollektivavtal som gäller för dig?

Kontakta din sektion eller be din arbetsgivare om en kopia på kollektivavtalet.
Du kan också logga in på https://minasidor.kommunal.se för att se uppgifter om just ditt kollektivavtal.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal med Kommunal?

Kontakta din sektion så hjälps vi åt att få arbetsgivaren att skriva på kollektivavtal.

Kategorier

Dela sidan