Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Proffs på båda stolarna

Ambulanssjukvårdare behövs! Proffs på båda stolarna i ambulansen.
Ambulanssjukvårdare behövs! Proffs på båda stolarna i ambulansen.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Landstingen väljer inte sällan att sätta två sjuksköterskor i varje ambulans. En bättre fördelning av resurserna vore att använda ett team bestående av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare, båda med specialistutbildning.

Antalet ambulanstransporter ökar dramatiskt. Dels beror det på att primärvården växt och dels på att människor lever allt längre. Ett växande antal multisjuka patienter transporteras med ambulans mellan hemmet och sjukvårdsinrättningarna.

Genom hela vårdkedjan råder brist på sjuksköterskor. Är det då väl fördelade resurser att sätta två sjuksköterskor i varje ambulans? Med en specialistutbildad ambulanssjukvårdare i ena stolen har ambulansen fortfarande proffs på båda stolarna. Var och en med sin unika kompetens.

Ambulanssjukvårdaren ansvarar för sjukvårdsledning, teknik samt en trygg och säker färd till sjukhuset, vilket behövs för både patienternas och teamets trygghet. Sjuksköterskan fokuserar på patienten.

Att bemanna ambulansen med två sjuksköterskor är slöseri med både kompetens och resurser. Med tydliga krav på olika kompetenser sparar vi på samhällets resurser, gör arbetsmiljön och vården säkrare, ökar effektiviteten och minskar personalomsättningen.

Ambulanssjukvårdarens roll

Ambulanssjukvårdaren ansvarar för kommunikation, logistik och körning och assisterar ambulanssjuksköterskan. Dessutom har ambulanssjukvårdaren ansvar för fordonet och den tekniska utrustningen och sköter kontakten med SOS Alarm, sjukhuset och övrig räddningspersonal.

Ambulanssjukvårdaren agerar i prehospitala situationer (akut omhändertagande) genom att på en olycksplats fungera som sjukvårdsledare. Det innebär ansvar för att samordna räddningsinsatser tillsammans med exempelvis polis och brandkår. Sjukvårdsledaren ska kunna göra riskbedömning när det gäller faror, däribland kemikalier, och avgör om fordonet kan åka fram till olycksplatsen.

Lyft och arbete i fysiskt krävande miljöer är en del av arbetet.

För närvarande saknas en nationell YH-utbildning för ambulanssjukvårdare. Det vill Kommunal ändra på.

Proffs i båda stolarna - det ultimata teamet

Branschen anser att det bästa teamet ser ut så här:

 • Högerstolen: Specialistutbildad sjuksköterska vid prio ett- och prio två-larm.
 • Vänsterstolen: Specialistutbildad ambulanssjukvårdare, undersköterska i botten.

Proffs i båda stolarna - varför?

 • Framtidens ambulanser kommer att bli allt tyngre. För komfortens skull kommer det att krävas bättre fjädring och mer utrustning och specialambulanser vid transport av respiratorsbundna patienter till exempel.
 • Körkortsklass C kommer att krävas av framtidens ambulanssjukvårdare. Ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal är ett måste för att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för patienter, medtrafikanter och för ambulanspersonalen själva. En ambulanssjukvårdare blir specialist på körteknik, får utryckningsförarvana, vilket bland annat skapar en större patientsäkerhet.
 • Den som sitter i vänsterstolen ska vara expert på och kunna fokusera på teknik, radiokommunikation med SOS Alarm, sjukhus, andra enheter som polis och räddningstjänst, vara sjukvårdsledare vid olyckor som kräver samarbete med polis och räddningstjänst, vara specialist på hot- och våldsituationer, ergonomi, lyftteknik och hur man undviker belastningsskador.
 • Den som sitter i vänsterstolen ska vara specialistutbildad ambulanssjukvårdare med en YH-utbildning på minst ett år.

En sjuksköterska är inte utbildad för allt detta och behöver heller inte vara det. Hen är specialisten i högerstolen.

Proffs i båda stolarna – vad är vinsten?

 • Ambulansen blir mer effektiv
 • Patientsäkerheten ökar.
 • Arbetsmiljön i ambulansen blir bättre
 • Med en bättre arbetssituation blir personalomsättningen lägre, vilket bland annat minskar kostnaderna för introduktion vid nyanställning.

Kommunal vill och arbetar för

 • att det sitter proffs i båda stolarna i alla ambulanser
 • att en nationell specialistutbildning för ambulanssjukvårdare införs
 • att ett nationellt förarbevis för utryckningskörning införs
 • en trygg och säker arbetsmiljö för ambulanssjukvårdare
 • högre löner och bättre anställningsvillkor