Vabruari i förskolan


2018-02-16

Februari, eller "vabruari" som det alltmer har börjat kallas, är här igen. Vabbandet slår dubbelt mot medlemmarna i Kommunal som arbetar i förskolan, då de drabbas både på det privata planet och på jobbet. Kommunals nya sammanställning "Vabruari i förskolan" lyfter ny forskning i frågan och ett flertal åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Februari-vabbandet är i full gång över hela Sverige. För medlemmar i Kommunal som arbetar i förskolan, är konsekvensen av "vabruari" ett faktum. Och de drabbas dubbelt – antingen blir de själva sjuka för att de lätt smittas på arbetet, eller också är man hemma för att ta hand om sina egna sjuka barn.

Därför presenterar Kommunal idag sammanställningen ”Vabruari i förskolan”, med åtgärder som skulle kunna minska konsekvenserna av vabruari för personalen och barnen i förskolan. Sammanställningen syftar till att belysa forskning om smittspridning på förskolor och barnskötares sjuknärvaro och tillgången av vikarier vid kortare sjukdomsfall.

Ett urval av åtgärder som presenteras i "Vabruari i förskolan":

  • Säkra en kompetent och rätt bemanning i förskolan. Den ska vara tillräcklig utifrån barngruppens storlek och sammansättning, samt med hänsyn till arbetsmiljö och lokaler.
  • Stärk barnskötarutbildningen och den kontinuerliga yrkesutvecklingen för att förbättra kunskapen om smittspridning och utveckla det förebyggande arbetet.

Dela sidan