Strejk avblåst inom grön sektor 


Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och ett nytt kollektivavtal kommer att tecknas med arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare för anställda inom trädgårdsanläggning. Avtalet innehåller lönehöjningar för alla medlemmar i nivå med märket. 

Malin och Johan
Malin Ragnegård, förbundsordförande och Johan Ingelskog, avtalssekreterare
Foto: Kommunal

Den 15 maj varslade Kommunal om strejk efter att förhandlingarna strandat kring att höja avtalets lägstlöner i enlighet med det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Idag säger Kommunal och Gröna arbetsgivare ja till medlarnas bud och varslet är avblåst.  

– Kommunal varslade för att Gröna arbetsgivare inte ville höja lägstlönerna i nivå med märket. Vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige. Det här var en principiell strid som rörde hela avtalsrörelsen, och förhoppningsvis ser nu också övriga arbetsgivare att dörren där man utmanar märket är helt stängd, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. 

– Jag är nöjd över att även medlemmarna i Kommunal inom denna sektor kommer att få löneökningar i enlighet med märket. Jag kan konstatera att Gröna arbetsgivare insåg att de inte kunde få en rabatt och tvingats backa. Däremot beklagar jag att vi tvingats varsla om konflikt för att uppnå det här resultatet, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. 

Avtalet gäller 24 månader och berör cirka 3000 anställda. 

– Kommunal har i förhandlingarna krävt att de lägst avlönade ska prioriteras. Kommunal kunde omöjligt acceptera ett läge där märket skulle bli ett tak men inte ett golv. Dagens besked är inte bara en vinst för Kommunal - det är en vinst för hela den svenska modellen, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal. 

Fakta om avtalet: 

Trädgårdsanläggning  

Medlemmars löner ökar i nivå med resten av arbetsmarknaden under avtalsperioden. Det innebär att lönerna ökar med 4,1 % första avtalsåret och 3,3 % andra avtalsåret. Första året höjs avtalets lägstlöner med mellan 1330 kr och 1350 kr. Andra avtalsåret finns också en låglönesatsning enligt märket. Löneökningarna gäller från och med den 1 maj 2023 och 1 maj 2024. 

Frågor och svar

Hur ser kollektivavtalet ut?

Nytt kollektivavtal kommer att tecknas med arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare för anställda inom trädgårdsanläggning. Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

Medlemmars löner ökar i nivå med resten av arbetsmarknaden under avtalsperioden. Det innebär att lönerna ökar med 4,1 % första avtalsåret och 3,3 % andra avtalsåret. Första året höjs avtalets lägstlöner med mellan 1330 kr och 1350 kr. Andra avtalsåret finns också en låglönesatsning enligt märket. Löneökningarna gäller från och med den 1 maj 2023 och 1 maj 2024. 

Vad har hänt?

Den 15 maj varslade Kommunal om strejk för medlemmar på avtalsområdet Trädgårdsanläggning efter att förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare strandat. Medlingsinstitutet gick då in och försökte medlade mellan parterna, parterna har nu accepterat medlarnas bud och strejken är därmed avblåst.  

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar