Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Vård- och omsorgscollagevecka i Vetlanda

Kommunal träffar studenter på Njudungsgymnasiet i Vetlanda
Elever på vård- och omsorgsprogrammet i Vetlanda. Bakre raden från höger sitter Maja Ahlstedt och Amilia Engström. Längst fram från höger sitter Matilda Swahn och Moa Johansson
Foto: Sebastian Westman
2015-11-05
Kommunal besöker Njudungsgymnasiet i Vetlanda; träffar elever på vård- och omsorgsprogrammet med anledning att gymnasieprogrammet certifierats till vård- och omsorgscollage.

I maj 2015 startade certifieringen av vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet. Certifieringen innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare inom vård och omsorg stärker sin samverkan.

Syftet är att kunna ge bästa vård, omsorg och stöd till de människor som mest behöver det, och för det krävs kollegor med rätt kompetens. Genom att utbildningsanordnare, till exempel gymnasieskolor, certifieras till vård- och omsorgscollage vill man öka intresset att arbeta i vården.  För den som går vård- och omsorgscollage ökar också möjlighten att bli anställd efter utbildning.

Maja Ahlstedt, Amilia Engström, Matilda Swahn och Moa Johansson är fyra elever som går vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet. De tycker att certifieringen är bra, även om de själva inte kommer infattas av den. De tar studenten innan allt är klart.

Trots att de inte går vård- och omsorgscollage ingår flera veckors praktik i deras utbildning. Det var en av anledningarna till varför de sökte vård- och omsorgsprogrammet.

- Det är viktigt att vi får se hur det ser ut i verkligheten, säger Maja Ahlstedt.

- Viktigt att få se vad man ska arbeta med, säger Moa Johansson.

De andra instämmer och tillägger att praktiken är en möjlighet att testa olika inriktningar i yrket.   

Skolan hjälper till med praktikplats. Meningen är att eleverna ska testa på så många olika saker som möjligt. Redan idag finns samverkan, men med certifieringen stärks den ytterligare och det ska, bland annat, bli enklare att handleda eleverna ute på arbetsplatserna.

Enligt Kommunls rapport "Är det här okej?" (2014) behöver det anställas 225 000 nya kollegor i vården fram till 2023. Men är verkligen chansen att få jobb det enda som lockar?

- Nej, man får ut så mycket mer av att arbeta med människor, säger Maja Ahlstedt, och tillägger att utbildninigen också ger en bra platform för hur man ska bemöta människor i hela livet.

Alla instämmer. Och trots att de har olika ingångar till varför de valde vården enas de om att arbeta i vården ger mer tillbaka. För Maja Ahlstedt, Amilia, Engström, Matilda Swahn och Moa Johansson är det mänskligt att ta hand om varandra.

- Min mamma arbetar i vården och hon är en av dem jag ser upp till mest, säger Amili Engström.