Strejk avblåst inom grön sektor – Golfbanor och Trädgårdsodling


Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och nya kollektivavtal kommer att tecknas med arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare för anställda inom avtalsområdena Trädgårdsodling och Golfbanor. Avtalen innehåller lönehöjningar i nivå med märket.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Den 9 juni varslade Kommunal om strejk efter att förhandlingarna strandat kring att höja avtalets lägstlöner i enlighet med det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Idag säger Kommunal och Gröna arbetsgivare ja till medlarnas bud och varslen om stridsåtgärder dras därmed tillbaka. 

Jag är glad över att även medlemmarna i Kommunal inom denna sektor kommer att få löneökningar i enlighet med märket. Vi kan konstatera att det bud vi har fått från medlarna säkerställer att avtalets lägstlöner höjs i enlighet med det märket som gäller på svensk arbetsmarknad och är ett kvitto på att låglönesatsningen är en del av märket, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal

Kommunal varslade om konflikt för att Gröna arbetsgivare inte ville höja lägstlönerna i nivå med märket. Det här var en principiell strid som rörde hela avtalsrörelsen. Det gick så långt att vi fick aktivera LO-samordningen. Förhoppningsvis visar den tydliga enigheten som finns i LO-samordningen att ingen annan arbetsgivarorganisation försöker ge sig på att utmana märket, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. 

Avtalen gäller 24 månader och berör cirka 3 500 anställda. 

Kommunal har i enlighet med LO-samordningens krav i förhandlingarna krävt att de lägst avlönade ska prioriteras. Kommunal kunde omöjligt acceptera ett läge där märket blir ett tak och inte ett golv, det hade varit ett nedslag för hela den svenska modellen, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal. 

Fakta om avtalen: 

Golfbanor

Första året höjs avtalets samtliga lägstlöner för vuxna med 1350 kr. Det totala värdet av löneökningarna är 4,1 % första avtalsåret. Andra avtalsåret ökar lönerna med 3,3 % plus en låglönesatsning enligt märket. Löneökningarna gäller från och med den 1 maj 2023 och 1 maj 2024. 

Trädgårdsodling

Första året höjs avtalets samtliga lägstlöner för vuxna med 1350 kr. Det totala värdet av löneökningarna är 4,1 % första avtalsåret. Andra avtalsåret ökar lönerna med 3,3 % plus en låglönesatsning enligt märket. Löneökningarna gäller från och med den 1 juni 2023 och 1 juni 2024. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar