Sotarbranschen: Vad tycker medlemmarna om arbetsmiljön?


2023-03-27

Sotaryrket är ett spännande jobb i en tuff arbetsmiljö med många risker – men majoriteten trivs på jobbet. Det visar Kommunals undersökning där medlemmar i sotarbranschen har besvarat frågor om arbetsmiljön.

Kvinnlig sotare
Foto: Kommunal

Inom alla yrken finns olika typer av risker, så även inom sotarbranschen. Exponering av kemiska substanser och farliga partiklar är hög, dessutom förekommer hot och våld. Ensamarbete, stress och bristfällig kunskap om skyddsutrustning är andra risker som förekommer.

Samtidigt svarar en stor majoritet av medlemmarna att de trivs på jobbet.

Det är viktigt att arbetsgivaren bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. En enkät skickades ut till medlemmar inom sotarbranschen under vintern 2022 för att se hur branschens medlemmar ser på sin arbetsmiljö kopplat till sina anställningsvillkor.

Resultaten från undersökningen har sammanställts i dokumentet Vad tycker medlemmarna i Kommunal om arbetsmiljön i sotarbranschen?.

Dela sidan