Skyddsombud ser en tuffare coronasituation på förskolorna


2020-11-30

Under hösten har pandemin tagit ordentlig fart på förskolorna i Region Stockholm och nu har väldigt få av dem inte haft något covidfall.

"Vi hade inte så många fall i våras. Men nu är många förskolor i läget att de inte vet om de ska stänga eller inte", säger Linda Pettersson, regionalt skyddsombud för Kommunal Stockholms län.

Linda Pettersson, regionalt skyddsombud.
Linda Pettersson, regionalt skyddsombud.
Foto: Privat

När smittspridningen ökade igen under hösten kom nya nationella rekommendationer om familjeisolering. Det innebär att om en familjemedlem blir sjuk i covid-19 ska resten av familjen isolera sig. Det gäller dock inte förskolebarn. Folkhälsomyndigheten har sagt att en covidsjuk vårdnadshavare kan fortsätta att hämta och lämna sina barn i förskolan om det kan ske utan nära kontakter med andra. I förra veckan krävde Kommunals och Lärarförbundets att Folkhälsomyndigheten ska ändra sig och förbjuda covidsjuka föräldrar att lämna barn på förskolan.

– Det är jättebra och gör oss starkare på längre sikt, säger Linda Pettersson om kravet.

Stor skillnad jämfört med våren

Hon ser över förskolor, hur arbetsmiljön fungerar och hur förskolornas riskbedömningar ser ut i Stockholm stad och södra delen av Region Stockholm och säger att det är stor skillnad både när det gäller sjukfrånvaron hos personalen och arbetsbelastningen jämfört med i våras. Då var visserligen många i personalen borta, men även många barn.

– Sedan började barnen trilla tillbaka före sommaren och då hade personalen inte riktigt kommit tillbaka vilket gjorde att det blev högre arbetsbelastning för dem som fanns på plats. Man försökte då att möta upp på de arbetsplatser jag hade kontakt med att ha stadiga vikarier. Men nu är även vikarierna sjuka. Många förskolor har gjort en handlingsplan på ett, två och det sista tre är ju att stänga, många befinner sig just nu på ettan eller tvåan.

Högre arbetsbelastning

För att skydda personalen från smittan så gott det går har förskolorna infört regler bland annat vid hämtning och lämning, reglerna kan vara olika bland annat beroende på hur stora lokalerna är. Men alla innebär högre arbetsbelastning för personalen.

– Det är tufft för dem även om ledningarna försöker peppa dem. På en del förskolor kan en förälder eller max två föräldrar vara i ett kapprum. Vissa förskolor kräver i sådana fall att föräldrarna har munskydd på sig, andra gör det inte. På de flesta förskolor tar man emot barnen utomhus på morgonen och vid lämning på eftermiddagen.

Oro kring vilostunder

Just nu delar Stockholm stad ut beredskapskit bestående av munskydd, visir, plastförkläde och handskar till alla kommunala förskolor. Linda Pettersson, vars uppdrag innefattar privata förskolor, ser att det finns munskydd som personalen kan använda på de förskolor hon besöker. I uppdraget ingår att tala om vilken skyddsutrustning som bör användas vid ett coronautbrott, liksom att hålla avstånd och se över luftkvalitén och ventilationen.

– Är det ett barn med misstänkt covid-19 symtom eller liknande behöver personalen även ha plastförkläde, handskar och visir eller munskydd vid exempelvis blöjbyte. Vid vilan bör man också ha munskydd. Vissa förskolor har vila utomhus, andra inte. Och man bör säkerställa avstånd mellan madrasserna när de ligger och vilar. Jag har fått in mycket oro från medarbetarna just gällande vilostunderna. Det jag ser är att förskolorna tittar väldigt mycket på vad Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm säger. De tittar inte så mycket på vad Arbetsmiljöverket säger så det får man ju påminna dem om.

Fakta: Kommunals rekommendationer

  • Att det ska finnas personlig skyddsutrustning i form av munskydd, visir, handskar och plastförkläden på förskolorna.
  • Att tas på när ett barn visar symptom eller insjuknar vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Att de föräldrar med misstänkt eller konstaterad covid-19 inte ska lämna /hämta sina barn på förskolan.

Dela sidan