Sänkt arbetstidsmått tack vare facklig-politiskt arbete


2021-05-18

Facklig-politisk samverkan kan ge fantastiska resultat! På sektion STO har man lyckats få till kortare nattarbetstid för hela socialförvaltningen i Tjörns kommun, ett helt år innan det träder i kraft centralt. Mycket tack vare samarbetet med kommunens politiker.

Facklig-politisk samverkan resulterade i sänkt nattarbetstid
Foto: Kommunal

Sara Halldin och Kajsa Ljung, på sektion STO, berättar stolt om sin fackliga framgång, och om glädjen över det goda samarbetet med politikerna.

Hur startade den här fackliga kampen, och varför?

"När arbetsgivaren meddelade att nattarbetarna skulle tvingas att även arbeta kväll, så såg och hörde vi direkt en stor oro bland våra medlemmar. Sektionen fick ta emot många samtal med frågor kring vad Kommunal skulle kunna vara behjälpliga med", säger Kajsa, som har som uppgift att samordna arbetsmiljöfrågor och ge stöd till ombuden i sektionen.

Vi kan inte bara stå och se på när en redan ansträngd arbetsmiljö riskerar att försämras ytterligare.

Kajsa är tydlig med att det aldrig var ett alternativ att blunda för problemet, som visade sig vara stort och utbrett. "Det var inte svårt att förstå hur medarbetarna kände, och jag insåg snabbt att detta skulle kunna leda till en försämrad arbetsmiljö, med stora risker för både det psykiska och fysiska välmåendet."

Möjligheten till återhämtning hotad

Sara Halldin, som har uppdrag som både arbetsplats- och skyddsombud, berättar om oron kring att kvällspass för nattarbetarna även skulle innebära att man skulle gå miste om den sänkta veckoarbetstiden i det centrala avtalet som börjar gälla i april nästa år. "Behovet av sänkt nattarbetstid ökade, för möjligheten att få till återhämtningen i schemat."

Kajsa beskriver känslan av att vara tvungen att agera. "Vi pratade med ombud både i samverkan, och lokalt. Vi delade med oss av allt vi läste, hörde och såg, för att få till en så bra samlad bild som möjligt. Sedan lyftes frågan i olika forum för att se om arbetsgivaren kunde tillmötesgå vårt önskemål om tidigareläggning av den sänkta nattarbetstiden, och till att även omfatta de nattarbetare som redan börjat schemaläggas på kvällspass. I november förra året fick vi svar från arbetsgivaren att det inte var möjligt."

Draghjälp från kommunpolitiker

"Det blev ett nej från arbetsgivaren varje gång", fyller Sara i. "Vi tog upp frågan i samverkansforum ett flertal gånger, men Tjörns kommun visade ingen vilja alls att gå Kommunals medlemmar till mötes. Så då gick vi till de socialdemokratiska kommunpolitikerna i stället, och det gav resultat. "

"Ja, vi fick verkligen till ett gott samarbete med Socialdemokraterna på Tjörn", säger Kajsa. "De delade oron för medarbetarnas hälsa och gav Kommunal stöd i frågan direkt. Politikerna var de första som lyssnade på oss, och med det stödet i ryggen blev det lättare att gå vidare."

En liten stjärnvinst

Vad blev nästa steg?

"I socialnämnden fattades beslut att arbetsgivaren skulle försöka få till ett lokalt kollektivavtal - en så kallad LOK - med Kommunal", säger Sara. "Och så blev det. En LOK skrevs, och från och med den 1 juni så får alla anställda som arbetar minst 30 % natt ett sänkt arbetstidsmått. Ett helt år i förtid! Dessutom skjuter arbetsgivaren till de pengar som behövs, så ingenting tas från kommande löneutrymme."

"Det där med att det gäller alla som arbetar natt, från 30% och uppåt, är en liten stjärnvinst", fyller Kajsa i. Det finns inte med i det centrala avtalet, så det är verkligen en bonus vi fick till i och med att vi tog fajten." 

Den nya veckoarbetstiden för nattpersonalen blir 34,33 timmar. Sara passar på att påpeka att man kommer fortsätta slåss för att personalen även ska få tillbaka längden på sina pass, så att de blir tio timmar igen i stället för nio, som arbetsgivaren ändrat till. "Det är viktigt för att den sänkta veckoarbetstiden verkligen ska ge det resultat som den är tänkt att ge, nämligen bättre möjlighet till återhämtning och färre tillfällen då man arbetar de skadligaste timmarna på dygnet", säger hon.

Glädje, tacksamhet och stolthet

Vi delar den här segern med de socialdemokratiska politikerna, och med alla fackligt engagerade i Kommunal och i kommunen.

Kajsa vill verkligen att alla inblandade ska känna att de haft en del i den här framgången, och säger också att hon tror att det är ganska unikt med ett så gott samarbete med kommunpolitikerna som man har på Tjörn. "Det facklig-politiska arbetet är en vinst i sig", säger hon.

Sara beskriver både glädje och tacksamhet när hon sammanfattar framgången. "Vi är glada och stolta över våra medlemmar och förtroendevalda, som tillsammans kämpat för att få till det här lokala avtalet. Vi är också tacksamma mot berörda politiker, som lyssnat på Kommunals medlemmar och gjort detta möjligt", säger hon, och tillägger "Det ger oss styrka att tro att förändring är möjligt, genom att driva Kommunals arbete framåt.​"

Har ni någon uppmaning till andra medlemmar och ombud som vill få till en förändring?

"Stänger någon dörren - ta fönstret", säger Kajsa med eftertryck. "Det finns alltid stöd att få om man organiserar sig."

Vad har ni lyckats med på DIN sektion? Dela er fackliga framgång i Framgångslådan.

Dela sidan